Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Turun yliopisto
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Lemminkäisenkatu 3 Teutori 3.krs
20014 Turun yliopisto
Rekisteriasioista vastaava henkilö Kati Granlund, kehityspäällikkö, puh.050 530 3743 kati.granlund@utu.fi
Rekisterin nimi Ilmoittautuminen Ihmeelliset vuodet koulutukseen
Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen oikeusperuste Yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä. Ilmoittautumiseen vastaaminen katsotaan osoitukseksi tietoon perustuvasta suostumuksesta tietojen käyttöön.
Rekisterin käyttötarkoitus Ilmoittautumistietoja käytetään kyseisen koulutuksen asioista tiedottamiseen, osallistumislinkin, materiaalien ja todistuksen lähettämiseen sekä laskuttamiseen
Rekisterin tietosisältö Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammattinimike, nykyisen työpaikan yhteys-ja laskutustiedot sekä valmiudet osallistua koulutukseen
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan ilmoittautujalta
Tietojen vastaanottajat Ilmoittautumisten ja koulutusjärjestelyihin liittyvä tietojen käsittely Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa sekä laskutustietojen käsittely Turun yliopistossa.
Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Ilmoittautujan suostumuksella hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa välitetään tarvittaessa Incredible Years –koulutusorganisaatiolle (Seattle, USA), jotta kouluttajataho voi myöntää koulutuksesta todistuksen ja oikeuden osallistua Ihmeelliset vuodet -täydennyskoulutuksiin sekä sertifioitumisprosessiin jatkossa.
Tietojen säilytysaika Ilmoittautuneiden henkilötiedot hävitetään koulutuksen jälkeen, kun koulutusjärjestelyihin liittyvät toimet on suoritettu. Säilytysaika kuitenkin enintään 1 vuosi.
Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Turun yliopistossa ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tietoturva huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Käyttöympäristöön pääsy on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin..
Rekisteröidyn oikeudet Oikeus tarkastaa tietonsa
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus poistattaa tietonsa
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Muut tiedot Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Turun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet tarkemmin.