Tietosuojaseloste

RekisterinpitäjäTurun yliopisto
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Lemminkäisenkatu 3 Teutori 3.krs
20014 Turun yliopisto
Rekisteriasioista vastaava henkilöPäivi Lindberg, puh.050 471 4512, paivi.lindberg@utu.fi
Rekisterin nimiIlmoittautuminen Ihmeelliset vuodet koulutukseen
Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen oikeusperusteYliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä. Ilmoittautumiseen vastaaminen katsotaan osoitukseksi tietoon perustuvasta suostumuksesta tietojen käyttöön.
Rekisterin käyttötarkoitusIlmoittautumistietoja käytetään kyseisen koulutuksen asioista tiedottamiseen, osallistumislinkin, materiaalien ja todistuksen lähettämiseen sekä laskuttamiseen
Rekisterin tietosisältöNimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammattinimike, nykyisen työpaikan yhteys-ja laskutustiedot sekä valmiudet osallistua koulutukseen
Säännönmukaiset tietolähteetTiedot saadaan ilmoittautujalta
Tietojen vastaanottajatIlmoittautumisten ja koulutusjärjestelyihin liittyvä tietojen käsittely Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa sekä laskutustietojen käsittely Turun yliopistossa.
Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelleIlmoittautujan suostumuksella hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa välitetään tarvittaessa Incredible Years –koulutusorganisaatiolle (Seattle, USA), jotta kouluttajataho voi myöntää koulutuksesta todistuksen ja oikeuden osallistua Ihmeelliset vuodet -täydennyskoulutuksiin sekä sertifioitumisprosessiin jatkossa.
Tietojen säilytysaikaIlmoittautuneiden henkilötiedot hävitetään koulutuksen jälkeen, kun koulutusjärjestelyihin liittyvät toimet on suoritettu. Säilytysaika kuitenkin enintään 1 vuosi.
Rekisterin suojauksen periaatteetRekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Turun yliopistossa ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tietoturva huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Käyttöympäristöön pääsy on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin..
Rekisteröidyn oikeudetOikeus tarkastaa tietonsa
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus poistattaa tietonsa
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Muut tiedotPalvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Turun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet tarkemmin.