Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinnan ohjaajakoulutus (Online TCM)

Kouluttautuminen ryhmänhallinnan ryhmänojaajaksi on prosessinomaista. Koulutusprosessi sisältää ryhmänohjaajakoulutuksen, ohjausta ryhmien eli työpajojen käynnistämiseksi, työssäoppimisjakson, joka toteutetaan ohjaamalla työpajaryhmiä menetelmän työnohjaajan tukemana sekä pätevöitymisen eli sertifioitumisen. Ryhmänohjaajakoulutukseen voi osallistua ryhmänhallinnan 6 päiväisen työpajan käynyt menetelmäosaaja.

Ryhmänohjaajakoulutus (3 pv tai 5 x 3h15 min online)

Koulutuskieli: englanti

Ryhmänhallinnan (TCM) ohjaajakoulutuksessa annetaan tietoa Ihmeelliset vuodet -ohjelmasta ja sen keskeisistä sisällöistä. Koulutuksessa käydään läpi ryhmämuotoisia työtapoja, joiden avulla voidaan lisätä varhaiskasvattajan/opettajan ja lapsen positiivista vuorovaikutusta ja ohjauskeinoja sekä vähentää lapsen negatiivista ei-toivottua käytöstä. Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmämuotoisen työskentelyn keinoja, kuten opettajien tukemista ja kannustamista, menetelmää jalkauttavat välitehtävät, välipuhelut, videotyöskentely, käytännön harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja keskeisten sisältöjen oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutuksessa annetaan tiivistetysti valmiudet lähteä ohjaamaan ryhmänhallinnan työpajaryhmiä.

Työpajaryhmien ohjaamiseen tarvitaan erikseen tilattava manuaalipaketti, jonka osallistujataho kustantaa itse (ei sisälly koulutuksen hintaan). Manuaalipaketin hinta on noin 2000 e ja sitä voi käyttää useampi ryhmänohjaaja.

Ryhmien käynnistäminen (3 h)

Osana ryhmänohjaajakoulutusta järjestetään erillinen 3 tunnin koulutus, jonka vetäjänä toimii suomenkielinen kokenut Ihmeelliset vuodet -osaaja. Tilaisuudessa kerrataan työpajaryhmän ohjaamiseen liittyviä käytännön asioita ja manuaalin käyttöä helpottavia vinkkejä, kuten työpajakertojen suunnittelua ja sisältöjä, ryhmänohjaajien roolituksia sekä harjoitusten ohjaamista työpajassa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi työpajaryhmän käynnistämiseen liittyviä käytännön asioita suomalaisen varhaiskasvatus-/kouluympäristön näkökulmasta.

Työssäoppimisjakso

Ryhmänohjaajakoulutuksen jälkeen aloitetaan työpajaryhmien ohjaaminen pareittain omalla alueella. Koulutuksen käyneet ryhmänohjaajat kokoavat työpajaryhmän, aloittavat koulutusjärjestelyt ja materiaalihin perehtymisen.

Työpajojen suunnittelu ja toteuttaminen vievät ohjaajilta kohtuullisen osan työaikaa, jota kuluu alkuvalmistelujen lisäksi materiaaleihin perehtymiseen, suunnitteluun yksin ja yhdessä työparin kanssa, työpajapäivien ohjaamiseen, väliyhteydenottoihin ja paperitöihin. Työpajapäiviä videoidaan ryhmänohjaajien oman kehittymisen tueksi. Työpajojen ohjaamisen aikana ryhmänohjaajaparia ohjaa Ihmeelliset vuodet Peer coach -menetelmäohjaaja, joka auttaa ryhmänohjaajia saamaan ohjelman mukaiset työskentelytavat haltuun työpajapäivien videopätkiä katsoen ja yhdessä ratkaisukeskeisesti pohtien. Työnohjauksellisia menetelmäohjauskertoja suositellaan 6 kertaa/ työpaja ensimmäisten ryhmien aikana. Menetelmäohjaukset kuuluvat osaksi kouluttautumista ja ne ostetaan erikseen palveluntuottajilta (eivät sisälly koulutuksen hintaan).

Kun työpajoja on toteutettu vähintään kaksi, ryhmänohjaaja voi siirtyä pätevöitymisvaiheeseen sertifiointiohjelman kautta. Sertifiointiohjelma koostuu työnäytteen arvioinnista/hyväksynnästä ja ns. paperitöistä. Työnäytteen arviointia varten omasta ryhmänohjaamisesta toimitetaan videomateriaalia pääorganisaation kouluttajalle katsottavaksi. Työpajojen aikana kertyvä fideliteettiä tukeva aineisto toimitetaan myös pääorganisaatioon. Pääorganisaation veloittama sertifioitumismaksu sisältää kahden työnäytteen arvioinnin ja paperitöiden läpikäynnin sekä kirjallisen palautteen ja sertifikaatin.

Lue lisää:

https://www.incredibleyears.com/early-intervention-programs/teachers

Online-koulutukseen osallistuminen:

Online muotoinen ryhmänohjaajakoulutus järjestetään Zoom-sovelluksella. Koulutus on interaktiivinen ja yhteistoiminnallinen, ja edellyttää osallistujilta aktiivista osallistumista. Koulutus sisältää koulutusiltojen välissä itsenäistä materiaalien opiskelua.

Osallistuja tarvitsee koulutuksen ajaksi käyttöönsä opiskelutehtäviä varten (pakollinen)

  • Teacher Classroom Management manuaalisetin (sisältää manuaalin ja DVD-paketin)
  • Lasten sosiaalisten ja ongelmanratkaisutaitojen ohjaaminen -kirjan (Webster-Stratton)

Mikäli organisaatiossanne ei ole näitä materiaaleja, kysy ohjeet niiden tilaamiseen kati.granlund@utu.fi.
Manuaalipaketin voi tilata pääorganisaatiosta: https://shop.incredibleyears.com/

  • tietokoneen, jossa on internet-yhteys, web-kamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä ladattuna maksuton Zoom-sovellus
  • riittävän englanninkielen taidon aktiivista osallistumista varten

Huomioithan, että koulutuspaikkoja on rajattu määrä. Etusijalla ovat osallistujat, joiden organisaatioissa sitoudutaan systemaattiseen työpajaryhmien ohjaamiseen, niiden laadun kehittämiseen menetelmätuen avulla ja vaikuttavuustiedon keräämiseen. Turun yliopistossa on sähköinen järjestelmä tämän tueksi.

Hyväksytystä koulutuspaikasta lähetetään osallistujalle erikseen sähköpostivahvistus.

Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan ryhmänhallinnan (TCM) ryhmänohjaajaksi!

Lisätietoja
Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 530 3743
kati.granlund@utu.fi