Hannele Pietilää ja Laura Porria innostavat lasten aito kohtaaminen ja aikuisten arjen helpottaminen

Hannele Pietilä ja Laura Porri työskentelevät varhaiskasvatuksessa ja he ovat molemmat kouluttautuneet Ihmeelliset vuodet TCM-ryhmähallintamenetelmän osaajiksi ja menetelmäkouluttajiksi. Pietilä ja Porri kertovat artikkelissa kokemuksistaan menetelmän parissa.

Hannele Pietilä ja Laura Porri.Hannele Pietilä (vas.) ja Laura Porri Vetelin kunnantalolla TCM-menetelmäkoulutuksessa. Pietilä ja Porri pitelevät kädessään Ville-Kalle-nimistä käsinukkea, jota käytetään lasten kanssa taitojen opettamiseen ja valmentamiseen.

Ihmeelliset vuodet TCM-ryhmänhallintamenetelmä on varhaiskasvatuksen henkilöstölle, alakoulujen opettajille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu menetelmä, jonka keinoin tuetaan kaikkia ryhmän lapsia itsesäätelyn, hyvän kaveruuden ja käytöksen taidoissa.

– TCM:ssä innostaa eniten lapsen aito kohtaaminen ja leikin tuominen keskiöön. Myönteisyys ja usko lapsen onnistumiseen sopi omaan pirtaan ja menetelmästä löytyi heti välineitä työhöni, Hannele Pietilä sanoo.

– Tällä työtavalla pystyn helpottamaan lasten elämää ja antamaan aikuisille toimivia työkaluja lasten kanssa työskentelyyn, Laura Porri jatkaa.

”Kun meille tulee vierailijoita, kuulemme usein, että oi kun teillä on rauhallista ja hiljaista.”

Pietilä ja Porri ovat pitkän linjan varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat kouluttautuneet ensin TCM-menetelmän osaajiksi ja edelleen ryhmänohjaajiksi, eli alueellisiksi menetelmäkouluttajiksi. Porri on lisäksi kouluttautunut edelleen ja toimii TCM peer coach -menetelmäohjaajana, joka antaa työnohjauksellista tukea uusille TCM-ryhmänohjaajille.

Porri aloitti varhaiskasvatuksessa opettajana vuonna 1990 ja viimeiset 20 vuotta hän on toiminut erityisopettajana. Suurimman osan työurastaan hän on tehnyt Porissa, josta hän siirtyi Eurajoelle puolitoista vuotta sitten.

– Suurin syy sille, miksi tahdoin työskennellä täällä Eurajoella oli oikeastaan se, että täällä satsataan TCM-menetelmään. Yli puolet Eurajoen varhaiskasvatuksen opettajista ovat käyneet TCM-koulutuksen.  Mitä enemmän tiimissä on menetelmäosaajia, sitä paremmin pystymme yhdessä vahvistamaan lapsen positiivista käyttäytymistä, Porri kertoo.

TCM-menetelmän avulla luodaan positiivinen ilmapiiri

Hannele Pietilä työskentelee Raumalla lastentarhanopettajana ja päiväkodin varajohtajana. Pietilä kertoo Rauman kaupungin olevan hyvin sitoutunut kouluttamaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä TCM-menetelmään, ja suurin osa vaka-väestä onkin jo kouluttanut menetelmäosaajiksi.

– Varhaiskasvatuksessa vallitsi ennen sellainen ajattelutapa, että lasta tulisi muuttaa. TCM on kääntänyt ajattelun päälaelleen ja nyt muutammekin meidän kasvattajien tapoja kohdata lapsi, mikä on vaikuttavin keino saada aikaiseksi muutoksia lapsen käytöksessä, Pietilä kertoo.

”Sekä lapsilla että aikuisilla on hyvä olla.”

Ryhmänhallintamenetelmässä painopiste on ammattilaisen työotteen kehittämisessä suuntaan, jolla voidaan ennaltaehkäistä käytösongelmien syntyä ja korjata jo olemassa olevaa haastavaa käytöstä yksittäisellä lapsella ja lapsiryhmässä. Menetelmällä voidaan myös tukea käytöshäiriöisen lapsen hoitoa koulussa.

Pietilä kertoo, että TCM-osaaminen näkyy Raumalla myös aikuisten jaksamisena.

– Henkilökunta on sitoutunutta, viihtyy tiimeissä ja yhteispeli on toimivaa. Sekä lapsilla että aikuisilla on hyvä olla.

Tutkimusten mukaan TCM-ryhmänhallintamenetelmän käyttö muun muassa vähentää lasten aggressiivista ja häiritsevää käytöstä ryhmässä, parantaa lasten itsetuntoa ja lisää ammattikasvattajan ryhmänhallintataitoja.

Laura Porrin mielestä TCM näkyy päiväkodin arjessa esimerkiksi siinä, miten lapselle puhutaan.

– Sellaisissa päiväkodeissa, joissa ei ole TCM-ryhmänhallintamenetelmää käytössä, saatetaan puhua paljon kielloin: älä tee sitä tai älä mene sinne. Meillä puhe on kannustavaa, ohjaavaa kieltä. Se levittää positiivisuutta kaikille ja lisää uskoa lapsen onnistumiseen, Porri sanoo.

– Myös meillä TCM näkyy ja kuuluu, tai ehkä pitäisi sanoa, että ei kuulu. Kun meille tulee vierailijoita, kuulemme usein, että oi kun teillä on rauhallista ja hiljaista, Pietilä jatkaa.

Loppuelämän työtapa

Laura Porri ja Hannele Pietilä ovat kouluttaneet yhdessä lukemattomia varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opettajia TCM-ryhmänhallintamenetelmään ja he ovat nähneet, kuinka työskentelytapa on muuttanut opettajien suhtautumista työhönsä.

– Meillä on paljon hyviä kokemuksia menetelmäkoulutusten pitämisestä. Erityisesti mieleen on jäänyt eräs nuori opettaja, jolla oli muutama vuosi työkokemusta takanaan. Koulutuksen päätteeksi hän kertoi, että oli aikeissa jo vaihtaa ammattia, mutta TCM-koulutus sai hänet innostumaan uudestaan työstään, Porri kertoo.

”TCM:ssä innostaa eniten lapsen aito kohtaaminen ja leikin tuominen keskiöön.”

Sekä Pietilä että Porri kannustavat kaikkia lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia kouluttautumaan TCM-menetelmäosaajiksi.

– TCM on loppuelämän työtapa, jonka avulla pääset sisään lapsen maailmaan myönteisellä tavalla. Sillä luodaan vahva pohja vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja se on yksi tärkeimmistä asioista, mitä kasvatustyössä on, Pietilä sanoo.

– Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan! Tulet huomaamaan, että menetelmä on todellinen kultakimpale, joka palkitsee työssä, Porri päättää.

> Lue lisää TCM-ryhmänhallintamenetelmästä

> Ilmoittaudu syksyn Ihmeelliset vuodet Online TCM -koulutukseen