Utbildning för De otroliga åren-grupphanteringens handledare (Online TCM)

Utbildningen till grupphanteringens grupphandledare är processbaserad. Utbildningsprocessen innehåller grupphandledarutbildning, handledning i att starta en grupp d.v.s. workshop, en period av inlärning i arbetet som genomförs genom att leda metodutbildningsgrupper med stöd av en arbetshandledare, samt certifiering. Metodexperter i grupphandledning som genomfört den sex dagar långa workshoppen kan delta i grupphandledarutbildningen.

För att handleda grupper behövs ett manualpaket som beställs separat och som den deltagande instansen betalar för själv (ingår inte i utbildningens pris). Manualpaketet kostar cirka 1600 euro och det kan användas av flera grupphandledare. Manualpaketet ska beställas från huvudorganisationen via orders@incredibleyears.com.

Grupphandledarutbildning (3 dagar eller 5 x 3 h 15 min online)

Utbildningsspråk: engelska

I handledarutbildningen för grupphandledare (TCM) (3 utbildningsdagar efter varandra eller 5 eftermiddagar online) ges information om De otroliga åren-programmet och dess centrala innehåll. I utbildningen går vi igenom handledningsmetoder och arbetssätt för grupper som kan öka den positiva interaktionen mellan personalen inom småbarnspedagogiken/läraren och barnet samt minska barnets negativa, icke-önskvärda beteende. I utbildningen behandlas grupparbetsmetoder som är centrala för programmet, till exempel att stöda och uppmuntra lärarna, mellanuppgifter som sprider metoden, mellansamtal per telefon, användning av DVD-exempel, att handleda praktiska övningar, att använda material samt att få gruppdeltagarna att förstå de centrala innehållen. I utbildningen ges deltagarna färdigheter i att börja leda metodutbildningar i grupphantering, d.v.s. workshoppar, på ett sammanfattat sätt.

Så här startar du en metodutbildningsworkshop i grupphantering (3 h)

Snart efter utbildningen ordnas ett utbildningsevenemang som räcker 3 timmar och som leds av en erfaren finskspråkig De otroliga åren-expert. Under evenemanget repeteras praktiska saker som relaterar till att leda en workshop samt tips som hjälper med att använda manualen, till exempel workshopsgångernas planering och innehåll, grupphandledarnas roller samt att leda övningar i gruppen. Dessutom går vi igenom praktiska saker som relaterar till att starta en workshop ur den finländska småbarnspedagogik-/skolmiljöns perspektiv.

Period med inlärning i arbete

Efter att ha slutfört utbildningen börjar de som studerar till grupphandledare i grupphantering leda metodutbildningsworkshopar parvis på det egna området. Praktiken börjar med att sammanställa en grupp, genomföra utbildningsarrangemangen och sätta sig in i materialet. Det lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för detta.

Att planera och genomföra verkstäderna tar upp handledarnas arbetstid. Förutom inledande arrangemang går det också åt arbetstid till att sätta sig in i material, planera ensam och med arbetsparet, handleda workshoparna, ta kontakt mellan träffarna samt skrivarbete. Workshopsdagarna spelas också in på video för att stöda grupphandledarnas egen utveckling. Under workshopen leds grupphandledarparet av en arbetshandledare enligt Peer coach-metoden som hjälper grupphandledarna att lära sig programmets arbetssätt genom att tillsammans titta på videosnuttar från workshoparna och fundera över verksamhetssätten på ett lösningsfokuserat sätt.Arbetshandledning rekommenderas 6 gånger/workshop under de första grupperna. Arbetshandledning är en del av utbildningen och köps separat från tjänsteleverantörer (ingår ej i utbildningen).

När minst två workshopar har genomförts kan grupphandledaren gå vidare till behörighetsskedet genom certifieringsprogrammet. Certifieringsprogrammet består av bedömning/godkännande av arbetsprov och s.k. skrivarbete. För bedömning av arbetsprovet ska man skicka videomaterial på sin egen grupphandledning till huvudorganisationens utbildare. Materialet som samlas in under workshoparna och som stöder fideliteten skickas också till huvudorganisationen. Certifieringsavgiften som huvudorganisationen uppbär innehåller bedömning av två arbetsprov och genomgång av skrivarbetet samt skriftlig respons och ett certifikat.

Läs mer:

https://www.incredibleyears.com/early-intervention-programs/teachers

Krav för deltagande

Grupphandledarutbildningen ordnas via Zoom-appen. Utbildningen är interaktiv och samarbetsbaserad och kräver aktivt deltagande. Utbildningen innehåller självständiga studier av materialet mellan utbildningstillfällena.

Vad deltagaren behöver för att göra uppgifter under utbildningen (obligatoriska)

  • Teacher Classroom Management-manualen och DVD-paketet
  • Boken Lasten sosiaalisten ja ongelmanratkaisutaitojen ohjaaminen (Webster-Stratton)

Om er organisation inte har dessa material kan du be om instruktioner för att beställa dem via kati.granlund@utu.fi.
Produktbeställningar: https://shop.incredibleyears.com/

  • en dator med webbuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare samt Zoom-appen nerladdad
  • tillräckliga kunskaper i engelska för aktivt deltagande

Märk väl att antalet utbildningsplatser är begränsat. Vi prioriterar deltagare vars organisationer förbinder sig till att systematiskt leda workshopsgrupper, utveckla deras kvalitet genom metodstödet och samla in data om programmets effektivitet. Vid Åbo universitet håller man ett elektroniskt system för att stöda detta.

Deltagare som beviljas en plats på utbildningen skickas en separat e-postbekräftelse.

Hjärtligt välkommen att utbilda dig till grupphandledare i TCM-grupphantering!

Ytterligare information

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 530 3743
kati.granlund@utu.fi

Categories: Yleinen

Kommentarer inaktiverade.