Barngrupper

Med barnens program främjas barnens sociala och emotionella färdigheter på ett effektiverat sätt. Temana är: lämpligt gruppbeteende, vänskapsfärdigheter, färdigheter i problemlösning och att hantera ilska, skolans/daghemmets regler samt skolframgång. I barnens program ingår förebyggande Barnens Dinosaurieskola och SmågruppsDino (TerapiDino).

Programmen har som mål att barnen ska lära sig att förstå sina känslor samt att uttrycka dem i ord och diskutera dem. Dessutom är målet att barnen ska lära sig att använda effektiva problemlösningsstrategier, behärska känslor av ilska och öva på vänskaps-, samarbets- och gruppfärdigheter.

Barnens Dinosaurieskola

Det här förebyggande programmet som är riktat till 5–8-åringar innehåller fler än 120 ringstunder och det kan genomföras på daghemmet eller i skolan. Programmets mål är att förbättra barnens ömsesidiga relationer och lära dem metoder att samarbeta hemma, på dagis och i skolan. Ringstunderna kan genomföras i gruppen 2–3 gånger i veckan i 15–20-minuter i taget. Stunderna innehåller gemensamma gruppfunderingar och övningar, och handdockor används för att hämta temana nära barnens upplevelsevärld. Med hjälp av hemuppgifter uppmuntras också föräldrarna att stöda sina barn i att lära sig regler, sociala färdigheter och problemlösningsfärdigheter i samarbete med daghemmet/skolan. (För tillfället finns materialet finns inte tillgängligt på svenska eller finska).

SmågruppsDino (TerapiDino)

SmågruppsDino riktas till barn med beteendeproblem, genomförs som 2 timmar i veckan i små grupper (6 barn/grupp) under 22 veckor. Innehållen är de samma som i Barnens Dinosaurieskola. Samtidigt ordnas en vårdinriktad föräldragrupp på 22 gånger för föräldrarna till barnen som deltar i SmågruppsDino. De små grupperna kan ledas av t.ex. psykologer, kuratorer, och speciallärare efter grupphandledarutbildningen.