Tilläggsutbildning för De otroliga åren-föräldraskapsgruppernas handledare (Online Basic-konsultation)

Categories: Yleinen

Kommentarer inaktiverade.

Vi ordnar en konsultationstilläggsutbildning för De otroliga åren-föräldraskapsgruppernas handledare. Konsultationen räcker 3 timmar och 15 minuter och den ordnas undantagsvis genom distansförbindelse via Zoom på grund av begränsningarna som relaterar till covid-19.

Konsultationen är en interaktiv tilläggsutbildning för grupphandledare som regelbundet handleder föräldraskapsgrupper. Under konsultationen går vi igenom färdigheter i högklassig grupphandledning med hjälp av videoexempel och insiktsfulla arbetssätt, och deltagarna får dessutom dela med sig av sina egna erfarenheter. Utbildningen är avsedd för föräldraskapsgruppers handledare som aktivt vill utveckla sina grupphandledarfärdigheter och/eller förbereder sig för certifiering.

Under konsultationen tittar vi tillsammans på videor på tre deltagares grupphandledningssituationer där utbildaren ger positiv, konstruktiv respons och handledning. Med hjälp av videorna får hela utbildningsgruppen ta del av insiktsgivande diskussioner och återspegla dem på sina egna erfarenheter. Under konsultationen repeteras de viktigaste arbetsformerna inom handledningen och hur de genomförs. Om du vill visa din egen video (cirka 10 minuter) och få respons ska du ange det på anmälningsblanketten. Genom anmälningsblanketten kan du också skicka frågor och önskemål till utbildaren på förhand.

Märk väl att antalet platser är begränsat! Grupphandledare som planerar att certifiera sig under närmaste framtid ges prioritet.

Hjärtligt välkommen!

Ytterligare information

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 530 3743
kati.granlund@utu.fi