talvinen ilmakuva Kevonniemi rakennuksineen

Biodiversiteettiyksikkö menestyi Suomen Akatemian infrastruktuurirahoituksessa

Turun yliopiston tutkijat ovat saaneet Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Yhteensä rahoitusta sai kahdeksan hanketta, joissa on mukana Turun yliopiston tutkijoita.

Lapin tutkimuslaitos Kevo ja Saaristomeren tutkimuslaitos saivat Suomen Akatemian infrastruktuurirahoitusta osana INAR RI –konsortiota noin 200 000 euroa vuosille 2022-2025 tutkimusinfran vihreään siirtymään, hiilineutraaliuteen ja digitalisaatioon liittyvään kehittämiseen. Rahoituksella on tarkoitus hankkia Kevolle mm. kasvihuonekaasujen mittauslaitteistoa ja edistää tutkimustyössä käytettävien ajoneuvojen sähköistämistä. Saaristomeren tutkimuslaitos sai lisäksi rahoitusta merentutkimuslaitteistojen hankintaan osana FINMARI-konsortiota.

Suuren rahoituksen sai myös Utsjoella tutkimusta tekevän maantieteen professori Petteri Alhon vesialan infrastruktuuri. Alhon mukaan Akatemian noin 600 000 euron rahoituksella hankitaan uutta mittalaitteistoa muun muassa jokiympäristön topografian ja virtausolosuhteiden kenttämittauksiin.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka muun muassa mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön sekä tukevat tutkijankoulutusta ja opetusta. Tällä kertaa infrastruktuuritukea myönnettiin yhteensä lähes 36 miljoonaa euroa.

Katso kansallisen tiekartan rahoitukset

Katso tiekartan ulkopuoliset rahoitukset