Kari Saikkonen Kevolla

Subarktisen ekologian professuuri biodiversiteettiyksikköön

Turun yliopisto on saanut kolme lahjoitusprofessuuria luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen.

Professuureista yksi keskittyy subarktiseen ekologiaan, toinen Saaristomereen ja kolmas luonnon monimuotoisuuteen. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus ja uudet professuurit julkistettiin keskiviikkona 28.6.2018 Kevolla. Professuurit sijoittuvat biodiversiteettiyksikköön.

Subarktisen ekologian professoriksi on kutsuttu filosofian tohtori Kari Saikkonen. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt ilmastonmuutoksen vaikutusten, evoluutioekologian, ekologian ja ympäristön kemikalisoitumisen tutkimukseen. Uudessa työssään hän panostaa erityisesti Kevon tutkimuslaitoksen mahdollisuuksien hyödyntämiseen laaja-alaisessa ilmastonmuutostutkimuksessa.

Lue lisää.

Kuuntele Kari Saikkosen professoriluento.

Kuva Erja Hyytiäinen: Kari Saikkonen Kevolla kesäkuussa 2018.