Materiaalipankki

Olemme koonneet tälle sivulle kuvamateriaalia, jotka ovat kaikkien Turun yliopiston jäsenien vapaassa käytössä!

Kannustamme ohjaus- ja opetushenkilökuntaa ottamaan tukipalvelukuvioita mukaan esimerkiksi kurssialustoille sekä muuhun opiskelijoille suunnattuun viestintään. Kuvan yhteyteen on hyvä liittää myös linkki tukipalvelulistaukseemme, jossa olemme palvelu kerrallaan jakaneet lisätietoja tai suoran linkin tahon sivuille.

Mielen päällä -toimintaa toteutetaan taustalla olevan Turun Kauppakorkeakoulun Terve mieli -toiminnan ydinajatuksen mukaisesti opiskelijalta opiskelijalle. Jokainen tiedekunta ja opiskelijayhteisö on erilainen, joten Mielen päällä -teemoistakin kukin yhteisö voi viestiä omalla tavallaan. Mielenterveellisen opiskelukulttuurin edistämisessä on olennaista, että viesti puhuttelee juuri kohderyhmää.

Materiaaleja voi muokata ja hyödyntää luovasti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävien tempausten, tapahtumien ja toimintamuotojen tiedostusta koskevassa viestinnässä eri kanavilla, kunhan mainitset Turun yliopiston Mielen päällä -toiminnan nimeltä. Lisäksi TYYn sivuilla on tarjolla opiskelijajärjestöille lisää mielenterveellistä materiaalia viestintään ja/tai vaikkapa opiskelijahuoneelle!

 

 

Lataa tästä linkillinen Palvelupilvi