Tukiopiskelijatoiminta

Mielen päällä -hankkeen ydin on opiskelijoiden välinen vertaistukitoiminta, jota toteuttavat hankkeen kouluttamat eri tiedekunnista tulevat tukiopiskelijat. Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden tarjoama matalan kynnyksen vertaistuki on korvaamattoman tärkeää yliopistoyhteisössä -etenkin nykyisessä epävarmuuden ajassa.

Tukiopiskelijoiden kanssa on mahdollista keskustella luottamuksellisesti opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä. Tukiopiskelijat ovat vapaaehtoisia, jotka myös osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattiavun piiriin.​

”Hankkeet torjuvat yksinäisyyttä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Mielen hyvinvointi on keskeinen niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnalle. Se on yhteistä pääomaa, johon kannattaa investoida. ”

Outi Linnaranta, Mielenterveys on yhteinen pääomamme – (soteuudistus.fi)

Mitä on vertaistuki?

Vertaistuen muodostavat samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset. Vertaistuki on vertaisten kesken, hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tapahtuvaa toimintaa. Vertaistukea tarvitaan sosiaalisen tuen muotona, koska muut tuet eivät aina sovellu tai riitä kaikkien tukea tarvitsevien tarpeisiin.

Matalan kynnyksen vertaistuki tuo vaikeisiin tilanteisiin nopeasti apua ja helpotusta. Parhaimmillaan vertaistuki tarjoaa uusia näkökulmia sekä käytännön vinkkejä, jotka auttavat arjessa selviytymistä, lisäävät voimavaroja ja luovat toiveikkuutta tulevaisuuteen.

Vertaistukea voidaan toteuttaa monella tavalla. Kuunteleminen ja juttuseuran tarjoaminen perustuvat toimivalle vuorovaikutukselle. Toiminnallisessa vertaistuessa korostuu keskustelun sijaan käytännönläheinen, arkinen toiminta.

Kahdenkeskinen vertaistuki: Vertaistukija voi auttaa arjen asioissa, esimerkiksi asioidessa erilaisissa palvelupisteissä. Hän voi myös auttaa harrastuksen etsimisessä tai helpottaa uusiin ihmisiin tutustumista

Vertaistukiryhmät: Monella järjestöllä on vertaistukitoimintaa, joka liittyy esimerkiksi tiettyyn sairauteen, vammaan tai elämäntilanteeseen. Lisätietoa erilaisista vertaistukiryhmistä: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/vertaistukiryhm%C3%A4t

Mitä tukiopiskelija tekee?

  • Hän edesauttaa yhteisöllisyyttä ja antaa omalla toiminnallaan esimerkin siitä, miten puheeksi ottamista voi tehdä matalalla kynnyksellä opiskelun arjessa.
  • Hän on vapaaehtoinen, joka tarjoaa tukea kanssaopiskelijoille omia kokemuksiaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.
  • Hän voi tarjota esimerkiksi luottamuksellista keskusteluseuraa tai auttaa löytämään uusia harrastuksia.
  • Hän osaa tarvittaessa ohjata ammattiavun piiriin ja hänen kanssaan voi etsiä omaan tarpeeseen sopivia tukipalveluita. Tukiopiskelija ei itse toimi terveydenhuollon ammattilaisena.
  • Hän tapaa kanssaopiskelijoitaan kampusalueella erilaisissa tapahtumissa ja osallistuu hyvinvointia edistävien toimintamuotojen järjestämiseen. Lähtökohtaisesti tukiopiskelijatoiminta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhdessätekemistä.
  • Hän osallistuu tukiopiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin, joissa vaihdetaan kuulumisia, saadaan tietoiskuja asiantuntijoilta ja kehitetään tukiopiskelijatoimintaa.

Miten tukiopiskelijaan saa yhteyden

  • Löydät etusivulta Jutellaanko? -yhteydenottolomakkeen, jonka kautta tukiopiskelijoille voit jättää yhteydenottopyynnön. Lomakkeessa kuvaillaan lyhyesti, mihin apua kaivataan.  Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten, ottaa yhteyttä opiskelijaan noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).
  • Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti.