Lähetä meille palautetta!

Mielen päällä -hankkeen työntekijät 2021

Mielen päällä -hanke on ollut vuonna 2021 Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan ainutlaatuinen yhteistyöhanke. Hankkeen toteuttamiseen on osallistunut monia ihmisiä ja ennen kaikkea tämän huikean yhteistyöhankkeen suurimpana vahvuutena on opiskelijalähtöisyys ja vertaistukea kaikille halukkaille tarjoavat tukiopiskelijamme!

Pilottivuonna hankkeen vastaavana johtajana toimi Tiia Enges ja  päätoimisina suunnittelijoina toimivat Kaisa-Riitta Aho (TYY) sekä Heidi Vuoristo (TY). Hankkeen vastuualueet jakautuvat seuraavanlaisesti: Tukiopiskelijatoiminnan suunnittelusta vastasi Kaisa-Riitta, kun taas Heidi huolehti hankkeen toiminnan rantautumisesta henkilökunnan tietoisuuteen.

 

Tiia Enges Osastopäällikkö,
Opiskelun tuki
Turun yliopisto
050 303 9483tiia.enges@utu.fi
Anu Mäkelä hyvinvointisuunnittelija,
Hyvinvointipalvelut
Turun yliopisto
050 351 8586anu.makela@utu.fi
Tiina Tuominen Opintopsykologi
Hyvinvointipalvelut
Turun yliopisto
050 320 7016tiina.tuominen@utu.fi
Heidi Vuoristo Projektisuunnittelija
Turun yliopisto
050 303 8922 heivuor@utu.fi
Kaisa-Riitta Aho Projektityöntekijä
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
044 491 5663tyy-mielenpaalla@utu.fi
Ville Ritola Sosiaalipoliittinen asiantuntija,
häirintäyhdyshenkilö
Turun yliopiston ylioppilaskunta
044 796 1078tyy-sopoasiantuntija@utu.fi

Mielenterveyden edistäminen kuuluu koko yliopistoyhteisölle!