Nuorten tutkijoiden vertaistuki

Mielen päällä -hankkeen ydin on vertaistukitoiminta. Nuorten tutkijoiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on, ettei yksikään Turun yliopiston nuori tutkija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Vertaistukihenkilöiden kanssa ja vertaistukiryhmissä on mahdollista keskustella luottamuksellisesti tutkijaa kohtaavista haasteista, kuten henkisestä hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista, työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä, ajanhallinnan haasteista, uuteen maahan muuttamisesta ja yksinäisyydestä,  tutkimuksen tekemisestä tai muista nuoren tutkijan mielen päällä olevista kysymyksistä. Vertaistukitoiminta tarjoaa tärkeän kanavan tutkijalle tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä mahdollistaa kokemusten vaihdon ja turvallisen tilan kysyä ja pohtia omia haasteita.

Vertaistukihenkilöt ja vertaistukiryhmien vetäjät ovat vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita olemaan läsnä, kuuntelemaan ja tukemaan erilaisissa tilanteissa. Vertaistukihenkilöt eivät itse ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta tarvittaessa he osaavat ohjata sopivan ammattiavun piiriin hyödyntäen saamiaan materiaaleja sekä Mielen päällä -toiminnan henkilökunnan antamaa tukea.

Nuoret tutkijat ovat avainasemassa, kun tiedekunnissa, laitoksilla ja tutkimusryhmissä kehitetään uusia, konkreettisia tapoja edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Muutetaan yhdessä yliopisto kaikille paremmaksi paikaksi tehdä tutkimusta!

Mielen päällä -toiminta

Kahdenkeskinen vertaistuki

Haluaisitko keskustella tohtoriopinnoista, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, mielenterveyteen liittyvistä asioista, motivaatiosta tai esimerkiksi ajanhallinnasta vertaistukihenkilön kanssa?

Täyttämällä Jutellaanko? -lomakkeen Mielen päällä -vertaistukihenkilö ottaa sinuun yhteyttä 10 päivän kuluessa.

Jutellaanko? yhteydenottolomake

Keitä Mielen päällä -vertaistukihenkilöt ovat?

Vertaistukihenkilöt ovat Turun yliopiston väitöskirjatutkijoita, jotka haluavat käyttää aikaansa kuunnellakseen ja tukeakseen toisia väitöskirjatutkijoita. Vertaistukihenkilöt eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta hankkeen antaman koulutuksen ja materiaalien myötä he tietävät, mistä löytää apua tarpeen tullen. Vertaistukihenkilöä voi tavata 1-5 kertaa. Kaikki vertaistukihenkilön kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Vertaistukiryhmät

Koulutetun vertaistukihenkilön vetämät vertaistukiryhmät koostuvat 4-6 väitöskirjatutkijasta, joilla on samankaltaisia tavoitteita. Vertaistukihenkilöt ovat Turun yliopiston väitöskirjatutkijoita, jotka haluavat käyttää aikaansa kuunnellakseen ja tukeakseen toisia väitöskirjatutkijoita. Vertaistukiryhmä tapaa yleensä noin viisi kertaa.

Hyvinvointipalvelut järjestää syksyn aikana perheellisille suunnatun vertaisryhmän. Jos perheen ja tutkimustyön yhdistäminen on mielesi päällä, seuraa UTU-sähköpostiasi!

”Koen, että vertaisryhmässämme on onnistuttu luomaan lämmin ilmapiiri, jossa minä olen tullut kuulluksi ja saanut tukea. Vertaisryhmässä on käynyt ilmi, että kamppailemme enemmän tai vähemmän samanlaisten haasteiden ja epävarmuuksien kanssa. On hyödyllistä kuulla ja ymmärtää, että samat haasteet koskevat kaikkia väitöskirjatutkijoita. Lisäksi keksimme usein monia erilaisia ratkaisuja ryhmässä esille tuotuihin ongelmiin!”

Väitöskirjatutkija, Biologian laitos

Muu Mielen päällä -toiminta

Mielen päällä -hanke järjestää väitöskirjatutkijoille erilaisia hyvinvointi- ja verkostoitumistapahtumia. Seuraa UTU-sähköpostiasi kuullaksesi mitä seuraavaksi tapahtuu!

Aiempaa toimintaa

 • On My Mind -etätyöpaja: The Imposter Syndrome (31.5.2023)
 • Not only PhD on My Mind -etätapahtuma (11.5.2023)
 • Hyvinvointitori (20.4.2023)
 • Lounaskaverit (10.-14.10.2022)
 • Not only PhD on My Mind -tapahtuma (7.10.2022)
 • Avajaiskarnevaali (6.9.22)

Kiinnostaisiko sinua hakea vertaistukihenkilöksi?

Millaisissa rooleissa vertaistukihenkilö voi toimia?

Voit toimia nuorten tutkijoiden vertaistukihenkilönä mm. seuraavien roolien kautta:

 1. vetämällä väitöskirjatutkijoille suunnattua vertaistukiryhmää
 2. antamalla kahdenkeskistä vertaistukea ​​toiselle väitöskirjatutkijalle​
 3. ​edustamalla toimintaa tapahtumissa, mm. myUTUGS lukukausien alussa
 4. tuottamalla sisältöä toiminnasta eri viestintäkanaviin.​

Millaista on vetää vertaisryhmätoimintaa?

“Olen toiminut väitöskirjatutkijoiden vertaisryhmän vetäjänä yli vuoden ja pidän kokemusta hienona! Vertaisryhmässä väitöskirjatutkijat voivat tavata turvallisessa ympäristössä ja vaihtaa ajatuksia työhön liittyvistä aiheista. Tapaamiset osoittavat nuorille tutkijoille, etteivät he ole yksin ja että olemme kaikki jossain vaiheessa matkallamme samojen ongelmien edessä. Tapaamiset tarjoavat myös tilaisuuden kysyä vinkkejä tai vain purkaa kokemuksia vertaisille, jotka ymmärtävät mitä kukin käy läpi. Vertaisryhmätoiminta tarjoaa myös mahdollisuuden verkostostoitua, mikä on välttämätöntä akateemisessa maailmassa. Vetäjänä nautin tapaamisten johtamisesta ja opin paljon ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Suosittelen vertaisryhmätoimintaa kaikille, jotka haluavat harjoitella tälläisia taitoja helposti lähestyttävässä ympäristössä.”

Océane Liehrmann, Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Olisinko minä hyvä vertaistukihenkilö?

Kiinnostaisiko sinua tukijan tehtävä nuorten tutkijoiden vertaistukitoiminnassa? Voit pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 1. Olenko valmis kuuntelemaan avoimesti muiden väitöskirjatutkijoiden huolia?
 2. Olenko valmis jakamaan ja vaihtamaan kokemuksiani ja näkemyksiäni tukeakseni muita väitöskirjatutkijoita?
 3. Olenko kiinnostunut hyvinvoinnista ja mielenterveydestä ja haluanko oppia lisää näistä aiheista?

Miten pääsen mukaan?

Seuraa UTU-sähköpostiasi tietääksesi, koska seuraava vertaistukihenkilöhaku järjestetään.