Seminarietips: Slutseminariet för IVIP

Mini-symposium om kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska 16 november 2021 kl. 11–13 (Zoom) På detta minisymposium presenteras de viktigaste…

Väitös 22.10.2021: FM Kristiina Lieri

FM Kristiina Lieri esittää väitöskirjansa ‘Studies of multilingual Finnish-Norwegian adolescents’ mastering of multi-word units’ julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 22.10. 2021 klo…

Forskarseminariet 1/9 kl. 14-16

Forskarseminariets nästa möte hålls tisdagen den 1 september kl. 14-16 via Zoom. Programmet börjar kl. 14.15 finsk tid (Eastern European…

Forskarseminariet 8/6 kl. 14-16

Forskarseminariets nästa möte hålls tisdagen den 8 juni kl. 14-16 via Zoom. Program: Marko Lamberg: Källpluralistiska infallsvinklar på förmoderna lägesbeskrivningar….

Forskarseminariet 11/5 kl. 14-16

Forskarseminariets nästa möte hålls tisdagen den 11 maj kl. 14-16 via Zoom. Program: Veijo Vaakanainen, Åbo Akademi För mer information…