Eveliina Tolvanen diskuterar lingvistiska landskap i Youtube

Eveliina Tolvanen undersöker för tillfället lingvistiska landskap i offentliga rum i sitt projekt om institutionell flerspråkighet med fokus på specialsjukvården i Åbo (Svenskan och andra språk i vårdens lingvistiska landskap). Lyssna här på henne diskutera lingvistiska landskap med Hanna Lantto, lektor i spanska vid Åbo universitet.

Eveliinas forskning ingår också i projekten Svenskan i vården (SVIV) och Lingvistiska landskap i det offentliga rummet (LINGLO) som är en del av forskningssamarbetet Svenskan i Åbo.