Tuomas Akvinolaisen liturgian merkityksistä monitieteisesti ja kaikin aistein

Tule Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa -hankkeessa tekemämme kirjan julkistamiseen  3.6.2019!

Alla lisätietoja.

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas -teos tarkastelee Tuomas Akvinolaiselle omistettuja keskiaikaisia palveluksia musiikkitieteellisestä, kielellisestä ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Teoksen ovat kirjoittaneet MuT, pedagogi Hilkka-Liisa Vuori, FT, dosentti Marika Räsänen sekä FT, dosentti Seppo Heikkinen. Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessäNervanderinkatu 13,salissa N-K55 3.6.2019 klo 15.

Tuomas Akvinolainen (1225–1274) on syntyisin eteläitalialaisesta aatelissuvusta. Hän liittyi nuorena dominikaanijärjestöön ja hänestä tuli kunnioitettu oppinut jo omana aikanaan. Hänen ajattelunsa on edelleen katolisen kirkon teologian ja etiikan perustana ja häntä kunnioitetaan myös anglikaanisessa ja luterilaisessa kirkossa. Paavi Johannes XXII kanonisoi Tuomaan 18. heinäkuuta 1323, ja häntä pidetään esimerkiksi koulujen, yliopistojen, teologien, kirjojen myyjien, Italian ja siveyden suojeluspyhimyksenä.

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas -kirja julkaistaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus Research Publications -kirjasarjassa (DocMus Research Publications 14, ISSN 2341-8265).

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä salissa N-K55 3.6.2019 klo 15. Tilaisuudessa esiintyvät veli Marie-Augustin sekä lauluyhtye Vox Silentii. Lisäksi Tuomas Akvinolaisen liturgiasta keskustelemassa ovat kirjan kirjoittajat Hilkka-Liisa Vuori, Marika Räsänen ja Seppo Heikkinen. Julkaisutapahtuman lisäksi kirja on ostettavissa Ostinatosta ja Unigrafian kirjakaupasta. Se on saatavana myös avoimena verkkojulkaisuna julkaisupäivämäärän jälkeen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Helda-tietokannassa.

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas lähestyy liturgian moniaistisuutta kolmen eri alan tutkijan näkökulmista. Sävelmät, tekstit, veistokset, maalaukset, käsikirjoitusten nuotit ja kuvat, haudat, reliikit, kynttilöiden ja suitsukkeiden tuoksut sekä tilan kaiut ovat kaikki aikanaan luoneet liturgian eläväksi ja koettavaksi siihen osallistuneille. Nyt julkaistava teos sisältää noin 120 laulua laulettavina editioina, niiden musiikkianalyysin sekä kielellisen ja kulttuurihistoriallisen tarkastelun.

 

Lisätietoja:

Hilkka-Liisa Vuori, hilkka-liisa.vuori@uniarts.fi+35840 701 6534

Marika Räsänen marika.rasanen@utu.fi +358505429743
www.ossagloriosa.org
www.voxsilentii.fi