Arviointi lukuvuoden aikana

Koulun arvoperusta ja oppimiskäsitys

 

Koulun toiminnan pohjana on yhdessä pohdittu arvoperusta.

Tutustu arvoperusta-kuvaan.

Lue lisää opetussuunnitelman luvusta 2.

 

 

 

Oppimiskäsitys on perustana oppilaan oppimisen ohjaamiselle.

Tutustu oppimiskäsitys-kuvaan.

Lue lisää opetussuunnitelman luvusta 2.

 

Koulun toimintakulttuuri ja arvioinnin kohteet

 

Toimintakulttuurikuvasta näkee koulun toiminnan eri osa-alueet.

Tutustu toimintakulttuuri-kuvaan.

Lue lisää opetussuunnitelman luvusta 4.

 

 

Arviointi kohdistuu käyttäytymiseen ja oppimiseen. Työskentely arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Tutustu arvioinnin kohteet-kuvaan.

 

 

Arvioinnin vuosisuunnitelma

 

Arvioinnin vuosisuunnitelmassa on lukuvuoden aikaina tehtävät yhdessä sovitut arvioinnit.

Tutustu arvioinnin vuosisuunnitelmaan (pdf-tiedosto)

 

 

Tutustu arvioinnin lukuun 6

Huomaa, että paikallinen sisältö arviointiluvussa 6 on luvun lopussa omalla sivunumeroinnilla. Löydät kohdan, josta paikallinen sisältö alkaa selaamalla vihreän kansikuvan kohdalle.

Tutustu arviointikriteereihin

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla numeroarvosanalla arviointiasteikolla 4-10. Arviointi on oppilaan lukuvuositodistuksessa, mutta ei oppilaan päättötodistuksessa eikä erotodistuksessa. Arvosana on välitodistuksessa vuosiluokilla 4-9. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisestä keskustellaan arviointikeskustelussa ja lukuvuositodistuksessa on numeroarvosana.

Käyttäytymisen tavoitteet on määritelty normaalikoulun opetussuunnitelman luvussa 5 ja luvussa 6. Käyttäytymisen arviointi on yhteydessä koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen.

Tutustu opetussuunnitelman lukuun 6.

Paikallinen osuus on luvun lopussa omalla numeroinnilla. Katso s.22.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Koulussa toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joita arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Tutustu opetussuunnitelman lukuun 4.

Oppilaiden opetuksen tavoitteena perusopetuksessa on laaja-alainen osaaminen, jota ei myöskään arvioida erillisenä. Oppilaiden kanssa keskustellaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteista kunkin oppiaineen kohdalla, koska tavoitteet sisältyvät oppiaineen tavoitteisiin.

Tutustu opetussuunnitelman lukuun 3.