Hacking the 6th Wave

Lukion yliopisto- ja yritysyhteistyössä ratkaistaan yhteiskunnassa olevia todellisia haasteita. Haasteet nousevat ensisijaisesti yrityksistä. Oppimisen ja työn kulttuurit kohtaavat ja uutta tekemisen mallia kehitetään yhdessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Hacking the 6th Wave on hanke, jossa lukiolaiset oppivat uusia taitoja ja kehittävät omista ideoistaan uusia ratkaisuja yhteistyössä yritysten ja yliopistojen kanssa. Ratkaisuissa hyödynnetään uutta teknologiaa. Tuloksena nuoret oppivat tuottamaan uusia ratkaisuja sen sijaan, että kuluttavat lisää olemassa olevaa maailmaa.

Opiskelijat oppivat taitoja siirtymiseen lukiosta korkeakouluun ja eteenpäin työelämään. Tätä varten korkeakouluilla ja yrityksillä on merkittävä rooli.

Hanke antaa mahdollisuuden yrityksille kokeilla ja kehittää toimintaansa yhä kestävämpään suuntaan. Yritykset voivat asettaa omia haasteitaan ratkaistavaksi yhdessä luovan ja monialaisen tiimin kanssa. Tällä tavalla yritykset kehittävät osaltaan tulevaisuuden koulua, jossa opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

MITEN

Hankkeen aikana järjestetään Workshockeja ja tapahtumia, joissa lukiolaiset kohtaavat yrittäjiä ja asiantuntijoita. Kaksi suurinta tapahtumaa hankkeen aikana ovat hackathonit nimeltään Eduhack (eduhack.fi). Eduhack on inspiroiva kokemus ja paikka, jossa tiimit työstävät ideoistaan todellisia ratkaisuja.

TAVOITTEET

YHTEISTYÖ YRITYSTEN KANSSA

Löytää uusia yhteistyömalleja lukioiden ja yritysten välille. Perustana ovat yrityksistä nousevat haasteet ja niiden ratkaiseminen innovaatioprosessin kautta.

YHTEISTYÖ KORKEAKOULUJEN KANSSA

Ylittää eri koulutusasteiden rajat sekä raja koulun ja muun yhteiskunnan välillä. Perustana on talouden 6. aalto ja resurssitehokkuus: yhteistyötä rajoittavat muurit pitää kumota. Tulevaisuudessa yhdessä oppiminen ja työskentely on entistä tärkeämpää.

6. AALTO JA RESURSSITEHOKKUUS

Tehdä tulevaisuuden ajattelusta näkyvää ja avointa lukio-opiskelijoille sekä vaikuttaa positiivisesti nuorten ajatuksiin tulevaisuudesta. Työt tulevat sijoittumaan enenevästi pienten ja keskisuurten yritysten sektorille. Perustana ovat 6. aallon megatrendit sekä resurssitehokkuuteen tähtäävä ajattelu.

KIELIMUURIEN MURTAMINEN

Suomi, ruotsi ja englanti ovat hankkeen pääkielet. Opiskelijat käyttävät suomea, ruotsia ja englantia opiskelukielenä ja monet yritykset käyttävät pääasiassa englantia työkielenä. Eduhackit ovat myös kansainvälisiä tapahtumia, joihin tulee osallistujia ulkomailta. Tulevaisuus on oppia työskentelemään kansainvälisissä yhteisöissä ja tehdä yhteistyötä eri kielillä.

TOIMINTA

1. vaihe
Lukio-opiskelijat etsivät aktiivisesti mahdollisia yrityksiä, joiden kanssa voivat aloittaa yhteistyön. Aikaa yrityksen löytämiseen on 1,5 kuukautta.

2. vaihe
Eduhack Tampereella 27.–29.10.2017. Kahden päivän innovaatioprosessi, jossa tavoitteena ensin asettaa yhteistyössä yritysten kanssa haaste, johon tiimit alkavat kehittää ratkaisuideoita.

3. vaihe
Lukio-opiskelijoiden tiimit kehittävät ratkaisut asetettuihin haasteisiin yhteistyössä yritysten kanssa. Aikaa on 6 kuukautta. Tiimit oppivat tarvittavia taitoja ja tietoja hankkeen yhteistyökumppaneiden avustuksella ja valmistautuvat kevään 2018 hackathoniin.

4. vaihe
Eduhack Turussa 17.–19.5.2018. Tiimit valmistavat omasta ratkaisustaan pitchin ja kehittävät mahdollisesti prototyypin, jossa hyödynnetään teknologiaa.

5. vaihe
Kokemuksien jakaminen ja levittäminen, raportointi sekä hankkeen jatkokehittely ja tutkimustyö. Mahdollinen uusi hanke.

Kuusi Workshockia

Sijainti ja päivämäärät:
– Tampere 13.9.2017
– Salo 5.10.2017
– Lauttakylä 14.11.2017
– Viikki 19.1.2018
– Vaasa 20.3.2018
– Turku 17.4.2018

Kaksi eduhackia

Sijainti ja päivämäärät
– Tampere Hackathon 27.–29.10.2017
– MakerHack Turku 17.–19.5.2018

KUKA

Mukana olevat lukiot:

            

Muut yhteistyöorganisaatiot:

          

EDUHACK

Tampere Hackathon 27.–29.10.2017 on tapahtuma, jossa tiimit aloittavat projektin yhteistyöyritysten kanssa. Tapahtuman aikana he asettavat haasteet yhdessä yritysten kanssa ja ideoivat ensimmäisiä ratkaisuja asetettuun haasteeseen. Tampere Hackathonin jälkeen tiimit jatkavat ratkaisun kehittämistä seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Projekti huipentuu toukokuussa 2018, kun tiimit osallistuvat 17.-19.5.2018 Makerhackiin Turussa. Toinen hackathon auttaa tiimejä luomaan ideoista todellisia ja toimivia prototyyppejä ja tuotteita. Molemmissa hackathoneissa Hacking the 6th Wave -tiimit kilpailevat pitching-sarjassa, ja tavoitteena on vakuuttaa tuomarit tiimin ideasta ja konseptista kolmessa minuutissa.

Eduhackit poistavat rajoja ja muureja ihmisten väliltä ja luovat ympäristön avoimelle ja innovatiiviselle yhteistyölle.

Yliopisto-opiskelijat, ammattilaiset  ja asiantuntijat eri yhteiskunnan aloilta osallistuvat Hacking the 6th Wave -tiimien kanssa molempiin hackathoneihin.

OTA YHTEYTTÄ

Juhani Koivuviita
Educraftor Oy Ab
+358 440 644 755
juhani@educraftor.com

Jari Sjölund
Turun normaalikoulu
+358 438 220 274
jari.sjolund@utu.fi