Unesco

Turun normaalikoulu kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-kouluverkostoon. Verkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristön, kulttuuri- ja maailmaperintökohteiden suojeleminen näkyvät keskeisinä tavoitteina kouluverkoston toiminnassa. 

  • koulu edistää toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista
  • koulu osallistuu Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen.

Turun normaalikoulu tekee yhteistyötä Suomen normaalikoulujen kanssa ja raportoi toimintaa eNorssin -nettisivuilla: https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/

Norssien tavoitteena on kehittää alueellista ja kansallista UNESCO-toimintaa sekä vaikuttaa myös kansainvälisesti, pyrkien kehittämään yhteistyötä erityisesti kolmansien maiden kanssa. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan ja kehitetään edelleen.

Turun normaalikoulun Unesco –hankevastaavat

Tarja Ruohonen, tarja.ruohonen@utu.fi
Katri Sarlund, katris@utu.fi
Anu Waltari-Grundström, anuwal@utu.fi
Heidi Viljamaa, heankav@utu.fi