Unesco

Turun normaalikoulu kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-kouluverkostoon. Verkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristön, kulttuuri- ja maailmaperintökohteiden suojeleminen näkyvät keskeisinä tavoitteina kouluverkoston toiminnassa. 

  • koulu edistää toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista: https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys
  • koulu osallistuu Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen.

Turun normaalikoulu tekee yhteistyötä Suomen normaalikoulujen kanssa ja raportoi toimintaa eNorssin -nettisivuilla: https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/

Norssien tavoitteena on kehittää alueellista ja kansallista UNESCO-toimintaa sekä vaikuttaa myös kansainvälisesti, pyrkien kehittämään yhteistyötä erityisesti kolmansien maiden kanssa. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan ja kehitetään edelleen.

Vuosikellon kaavio, jossa kullakin kuukaudella on toimenpide ja pieni kuvake

Turun normaalikoulun Unesco –hankevastaavat

Tarja Ruohonen, tarja.ruohonen@utu.fi
Anu Waltari-Grundström, anuwal@utu.fi
Heidi Viljamaa, heankav@utu.fi