Kasvun voimaa: Fortbildning för småbarnspedagogikens personal

I projektet utvecklas fortbildning som riktas till småbarnspedagogikens team och som genomförs i en digital lärmiljö. Med hjälp av distansmentorskapet som genomförs som en del av utbildningen effektiveras teamens planering av vardagssituationer och ibruktagandet av positiv pedagogisk praxis som konstaterats vara effektiv.

Som stöd för utvecklingsarbetet genomfördes en kartläggningsenkät i början av 2021 med småbarnspedagogikens personal i Norra Karelen och Egentliga Finland.

Mer information

Kati Granlund
Utvecklingschef
050 530 3743

Katja Toivonen
Projektsakkunnig
050 469 8681