Bannerikuva, jossa vanhempi ja lapsi halaavat

Voimaperheet – digitala program som stöd för barns och familjers välbefinnande

Voimaperheet är en forskningshelhet vid Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter.

Vi utvecklar och forskar i tidiga distansvårdprogram med låg tröskel samt inriktade program som förbättrar den psykiska hälsan som riktas till olika befolkningsgrupper. Programmen är avsedda för barn, unga och barnfamiljer.

Målet är att producera information och redskap som baserar sig på starka forskningsdata som stöd för att utveckla servicesystemet, samt att främja övergången från specialsjukvårdens och barnskyddets tjänster till tidig identifiering och förebyggande.

Inriktade Voimaperheet-vårdprogram

Undervisning i färdigheter inom psykisk hälsa

Aktuellt