Bannerikuva, jossa vanhempi ja lapsi halaavat

Voimaperheet – digitaaliset ohjelmat lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena

Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskokonaisuus.

Kehitämme ja tutkimme varhaisia matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia sekä eri väestöryhmille kohdennettuja, mielenterveyttä edistäviä ohjelmia. Ohjelmat on suunniteltu lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Tavoitteena on tuottaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja työkaluja palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi sekä edistää siirtymää erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kohdennetut Voimaperheet-hoito-ohjelmat

Mielenterveystaitojen opetus

Ajankohtaista