Huolet hallintaan: Kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoito

Huolet hallintaan on tutkimus, jossa selvitetään alakouluikäistenlasten ahdistusoireilun varhaistunnistusta kouluterveydenhuollossa, kehitetään netin ja puhelimen välityksellä toteutettavaa ahdistuksen ja pelkojen hoitoa ja tutkitaan hoidon vaikuttavuutta.

Arviolta 6–18 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöstä. Tavallisia ahdistuneisuuden muotoja ovat yksittäiset pelot, ylenmääräinen jännittäminen, menneiden tai tulevien tapahtumien murehtiminen sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Usein ahdistuneisuuteen liittyy myös erilaisia fyysisiä tuntemuksia, kuten kipua, hengenahdistusta tai huimausta.

Ahdistusoireet eivät useinkaan näy ulospäin ja kuuluvat jossain määrin myös lasten ja nuorten normaaliin kehitykseen. Lapsen lähiaikuistenkin saattaa olla vaikea havaita niitä. Myös terveydenhuollon haasteena on tunnistaa lapset, jotka olisi tärkeä saada avun piiriin. Tästä syystä tutkimuksessa on ryhdytty kartoittamaan 4.–6.-luokkalaisten lasten ahdistuneisuus- ja pelko-oireita osana kouluterveydenhuollon vuosittaista terveystarkastusta.

Ahdistuneisuuden oikea-aikaisella hoidolla on myönteistä vaikutusta lapsen tunne-elämän kehitykseen, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Hoitoon on olemassa tehokkaita keinoja, mutta niiden saatavuus on Suomessa rajoitettua ja jonotusajat usein pitkiä. Tarvitaan uusia hoitomuotKuva Huolet hallintaan -ohjelman animaatiohahmosta.oja, jotka perustuvat tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin ja joihin perheiden on helppo osallistua.

Huolet hallintaan -tutkimuksen tavoitteina on kehittää helppokäyttöinen työväline kouluterveydenhoitajille ahdistusoireiden havaitsemiseen ja vaikuttavuusnäyttöön perustuvaa matalan kynnyksen ohjelma ahdistus- ja pelko-oireiden varhaiseen hoitoon. Hoidon vaikuttavuustutkimus toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa Turussa, Espoossa, Tampereella ja Orivedellä Pohjois-Karjalassa (Siun sote) ja Keski-Pohjanmaalla (Soite).

Vaikuttavuustutkimuksen kahden vuoden seuranta käynnistyi keväällä 2020.

Lisätietoja: huolethallintaan( a )utu.fi

Tutkimuksen kulku

Huolet hallintaan -tutkimuksessa selvitetään lasten ahdistusoireilun varhaista tunnistamista kouluterveydenhuollossa vuosittain toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä sekä digiavusteisen ahdistuksenhallintaohjelman vaikuttavuutta satunnaistetussa kontrolloidussa koeasetelmassa (RCT).

Ahdistuneisuutta seulotaan lyhyellä ahdistuneisuusoireita kartoittavalla kyselyllä osana 4. –6.-luokkalaisten vuosittaista kouluterveydenhuollon tarkastusta. Tutkimuksen kriteerit täyttävien lasten perheet saavat kutsun tutkimukseen. Tutkimuksessa osa perheistä saa hoito‐ohjelman ja osa perheistä saa tietoa ahdistuneisuudesta digitaalisessa muodossa. Hoidon tehoa tutkitaan 6 ja 12 kuukauden kuluttua aloittamisesta.

Hoito perustuu kognitiivis–behavioraaliseen hoitomalliin.