Yhdessä vahvaksi: Raskaudenaikaisen masennuksen hoito

Yhdessä vahvaksi-tutkimuksessa kehitetään digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa ja tutkitaan sen vaikuttavuutta. Lisäksi selvitämme oireiden yleisyyttä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää raskaudenaikaisen masennuksen tunnistamisen ja hoidon kehittämisessä.

Noin 10–15 prosenttia äideistä kärsii raskaudenaikaisesta tai synnytyksenjälkeisestä masennuksesta. Äidin masennuksen hoidolla on tärkeä merkitys koko perheen, mutta erityisesti vastasyntyneen hyvinvoinnille.

Merkittävä osa äideistä ei hae tai saa apua masennusoireisiin. Hoidon saantia vaikeuttavat oireiden jääminen tunnistamatta sekä olemassa oleviin palveluihin liittyvät ongelmat, kuten pitkät jonot ja poliklinikkakäyntien ajoittuminen virka-aikaan. Äidit voivat pelätä leimautumista tai kokea oireistaan häpeää.

Raskaudenaikaisen masennuksen hoitoon on olemassa tehokkaita keinoja. Oireiden tunnistamisen helpottamiseksi sekä hoidon kehittämiseksi on tärkeää saada tietoa masennusoireiden yleisyydestä raskauden aikana. Hoidon saatavuuden parantamiseksi on puolestaan tärkeää kehittää ja tutkia uusia hoitomuotoja. Suomessa on ainutlaatuisella tavalla mahdollista tutkia oireiden väestötason seulontaa ja siihen perustuvaa varhaista hoitoa.

Yhdessä vahvaksi -tutkimuksen kulku

Masennusoireilun yleisyyttä tutkitaan äitiysneuvolan laajassa terveystarkastuksessa (rv 15-16) käytettävän EPDS-lomakkeen avulla. Tutkimukseen (satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, RCT) seulotaan ne äidit, joilla lomakkeen perusteella todetaan merkkejä masennusoireilusta ja jotka ovat antaneet luvan käyttää tietojaan tutkimustarkoituksessa.

Tutkimuksen kuluessa sadoille suomalaisäideille tarjotaan tutkittujen hoitomenetelmien mukaista apua raskausajan masennusoireisiin. Puolet äideistä saa odotusaikana kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin perustuvan ohjelman ja puolet digitaalisen tietopaketin masennuksesta. Hoidon tehoa tutkitaan hoito-ohjelman päättymisen jälkeen ja synnytyksen jälkeen.

Tutkittavat jakautuvat ryhmiin satunnaisesti, eikä omaan ryhmään ole mahdollista vaikuttaa. Tutkimukseen osallistuminen ei estä muun avun hakemista.

Tutkimus on käynnistynyt kesällä 2021 Espoossa, Turussa ja Uudessakaupungissa, ja syksyllä 2021 kaikissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa. Helmikuussa 2022 tutkimus alkoi Siun soten alueen kunnissa.

Yhdessä vahvaksi -hoitotutkimuksen protokolla on rekisteröity Clinical Trials -tietokantaan.

Tutkimuksen luottamuksellisuus

Tutkimusrekisteriin kirjataan vain Yhdessä vahvaksi –tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilötiedot. Käsittelemme keräämiämme tietoja hyvää tieteellistä tutkimustapaa ja tietosuoja-asetuksia noudattaen. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt eivät ole tunnistettavissa tuloksia raportoitaessa. Tarkempi kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy tutkittaville jaettavasta tietosuojailmoituksessa.

Onko sinulla kysyttävää tutkimuksesta? Ota meihin yhteyttä: yhdessavahvaksi@utu.fi