Yhdessä vahvaksi: Raskaudenaikaisen masennuksen hoito

Hankkeessa kehitetään digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa ja tutkitaan sen vaikuttavuutta.  Äidit ohjataan ohjelmaan tutkimukseen osallistuvien neuvoloiden kautta.

Osatutkimuksen tunnuskuva

Noin 10–15 prosenttia äideistä kärsii raskaudenaikaisesta tai synnytyksenjälkeisestä masennuksesta. Äidin masennuksen hoidolla on tärkeä merkitys koko perheen, mutta erityisesti vastasyntyneen hyvinvoinnille. Hoitamaton masennus vaikuttaa haitallisesti äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteeseen, mikä vuorostaan on riski lapsen kehitykselle. Äidit kokevat masennuksesta syyllisyyttä tai häpeää, mikä vaikeuttaa hoitoon hakeutumista.

Äitien masennusta voidaan hoitaa tehokkaasti kognitiivis-behavioraalisella terapialla (CBT). Hoito voidaan toteuttaa digitaalisessa hoitoympäristössä itseopiskelun ja koulutetun valmentajan viikoittaisen puhelinohjauksen avulla. Kansainvälinen tutkimusnäyttö on osoittanut digitaalisen CBT-hoidon yhtä tehokkaaksi kuin kasvokkain tapahtuvan hoidon.

Piirroskuva äidistä, joka ajattelee itsestään myönteisesti.

Masennuksen oikein ajoitettu hoito mahdollistaa normaalin vuorovaikutussuhteen kehittymisen äidin ja vastasyntyneen välille ja siten laskee lapsen myöhempien vaikeuksien riskiä.

Toimintamallissa yhdistyvät väestötason seulonta ja sekä internetin ja puhelimen välityksellä tarjottava, asiakaslähtöinen hoito. Hoito-ohjelman sisältö perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja ohjelmaa arvioidaan vaikuttavuustutkimuksella.