Kohti uutta: Itsenäistyvien nuorten mielenterveystaidot

Kohti uutta on korkeakouluopinnot aloittaville nuorille suunnattu koulutushanke, jonka tavoitteena on helpottaa siirtymää itsenäiseen aikuisuuteen.

Opiskelija työskentelemässä kampuksella kuvattuna ikkunan läpi
Kuva: Henri Suominen

 

Opiskelun aloittaminen on usein suurten elämänmuutosten aikaa. Osalle opiskelijoista se on myös tukiverkkojen heikkenemisen ja mielenterveysongelmille altistumisen aikaa.

Hankkeessa tutkitaan digitaalisen mielenterveysopetuksen yhteyttä ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden mielenterveystietämykseen, asenteisiin, palvelujen käyttöön ja psyykkiseen hyvinvointiin.

 

Tavoitteenamme on

  • lisätä opiskelijoiden tietämystä mielenterveydestä ja sen häiriöistä
  • auttaa opiskelijoita omaksumaan toimintatapoja, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan selviytyä erilaisista haastavista ja stressaavista tilanteista
  • ottaa puheeksi mielenterveyshäiriöihin liittyvät ennakkoluulot
  • tunnistaa avun ja ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat
  • tarjota tietoa avun hakemisesta
  • saada tietoa palvelujen varhaisesta ja tehokkaasta kohdentamisesta.