Opitaan tunteista

Opitaan tunteista -työkirjan kansikuvitusta. Ikivanha-hahmo ja tekstit "Opitaan tunteista. Tunnetaitoja koululaisille."

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on kehittänyt uuden alakoululaisille tarkoitetun tunnetaito-ohjelman yhteistyössä kiotolaisen Doshishan yliopiston kanssa.

Opitaan tunteista on tunnetaito-ohjelma, jonka avulla opiskellaan tunteiden säätelyä ja sosiaalisia taitoja. Ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, ja se on tarkoitettu kaikille neljäsluokkalaisille.

Tunnetaidot vaikuttavat merkittävästi lapsen myöhempään kehitykseen, ja esimerkiksi puutteelliset taidot säädellä omia tunteitaan voivat näkyä myöhemmällä iällä erilaisina ongelmina.

Opitaan tunteista -ohjelma tarjoaa kouluille uudenlaisen tunnekasvatuksen opetusmuodon.

  • Ohjelma on strukturoitu ja yksinkertainen opettaa.
  • Opettajat saavat ohjelmaa varten koulutuksen ja opettajan työkirjan sekä muuta opetusta tukevaa materiaalia.
  • Ohjelma koostuu 12 oppitunnista, jotka suositellaan opetettavaksi kerran viikossa lukujärjestykseen sisällytettyinä.

Oppitunneilla oppilaat tutustuvat kolmen päähenkilön tunnepohjaisiin ongelmiin ja pääsevät ratkomaan heidän haasteitaan yksin ja yhdessä.

Opitaan tunteista -ohjelman kolme päähenkilöä Tulisydän, Vesisydän ja Maasydän.Jokaisella päähenkilöllä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tulisydän (vas.) tulistuu herkästi, Vesisydän ei usko itseensä ja Maasydän jännittää esiintymistilanteita. Hahmojen esimerkkien avulla oppilaat tutustuvat tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteisiin, ymmärtävät ihmisten erilaisuutta ja oppivat erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Ohjelman on kehittänyt Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus ja Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVEST yhteistyössä kiotolaisen Doshishan yliopiston kanssa.

Tutkimusta ohjelman toimivuudesta

Opitaan tunteista -ohjelmaa pilotoidaan Hyvinkään alakouluissa helmikuun 2023 alusta alkaen. Pilottiin yhdistyy tutkimus, jonka avulla selvitetään ohjelman sopivuutta ja mahdollista jatkokehityksen tarvetta.

Tutkimusta varten huoltaja, opettaja ja oppilas täyttävät lyhyet kyselylomakkeet ennen ohjelmaa, ohjelman päätyttyä ja noin kolme kuukautta ohjelman jälkeen. Kyselylomakkeilla pyritään kartoittamaan mahdollisia muutoksia luokkailmapiirissä sekä lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen oireissa. Lisäksi tutkimuksessa kerätään palautetta ohjelmasta sekä oppilailta että opettajilta.

Kyselylomakkeilla kerättyä tietoa käsitellään hyvää tutkimustapaa noudattaen. Tutkimuksen tuloksia raportoidaan ja julkaistaan siten, että yksittäistä tutkittavaa henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkimusrekisteriin kirjataan ainoastaan tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus.

Lisätietoa:

Onko sinulla kysyttävää ohjelmasta tai siihen liittyvästä tutkimuksesta? Ota meihin yhteyttä: opitaantunteista@utu.fi