Ole läsnä lapsellesi: Digitaalinen myönteisen vanhemmuuden ohjelma 3-vuotiaiden lasten perheille

Ole läsnä -tutkimuksen tunnus

Tutkimuksessa kehitetään ja arvioidaan väestötason digitaalista vanhemmuusohjelmaa ja sen käytettävyyttä. 3-vuotiaiden lasten perheille suunnatun ohjelman pyrkimyksenä on tukea ja vahvistaa myönteistä vanhemmuutta, lapsen vahvuuksia sekä vanhemman minäpystyvyyttä.

Varhaislapsuuden tunne- ja käytösongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haaste. Ne ovat usein pitkäkestoisia ja kuormittavat sekä yksilö-, perhe- että yhteiskuntatasolla. Myönteinen vanhemmuus ja sen tukeminen ennaltaehkäisevät lapsen tunne- ja käytösongelmia.

Ole läsnä -ohjelman animaatiohahmot vanhempi ja lapsi leikkivät yhdessäVanhempainohjaus tapahtuu tyypillisesti kasvokkain. Menetelmä on tehokas, mutta sen käyttöä rajoittavat muun muassa korkeat kustannukset, pitkät välimatkat, perheiden arkeen liittyvät järjestelyt ja leimautumisen pelko. Nämä tekijät puolestaan johtavat pieniin osallistujamääriin sekä implementoinnin haasteisiin.

On alustavaa näyttöä siitä, että digitaalisesti toteutettava vanhempainohjaus voi edistää lapsen, vanhemman ja koko perheen hyvinvointia. Digitaalisten vanhempainohjausohjelmien käytöstä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä.

Ohjelman käyttöä tutkitaan ensimmäisessä vaiheessa Siun soten, Soiten ja Turun lastenneuvoloissa.