ADHD-oireinen lapsi ja opettaja.

Arjen askeleet

Arjen askeleet

Arjen askeleet on tutkimus, jossa kehitetään ja tutkitaan digiavusteista vanhempainohjausohjelmaa ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille. Lasten ADHD-diagnoosien määrä on lisääntynyt, mutta hoitomenetelmien ja perheille tarjottavien palveluiden monipuolisuus eivät tällä hetkellä vastaa lisääntynyttä kysyntää.

ADHD on yksi yleisimmistä lapsuusiän neuropsykiatrisista häiriöistä. Ydinoireisiin lukeutuvat tarkkaavuuden vaikeudet, ylivilkkaus ja impulsiivisuus, mutta oireiluun saattaa myös liittyä käyttäytymisvaikeuksia.

Arjen askeleet on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä kohdennettu digiavusteinen vanhempainohjausohjelma, jonka avulla voidaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä lisätä lapsen myönteistä käyttäytymistä. Ohjelma liittyy erityisesti lapsiperheiden arjen tilanteisiin ja niissä toimimiseen.

Kompakti ohjelma koostuu kolmesta osiosta verkkoalustalla sekä valmennuspuheluista vanhempainohjaukseen koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Ohjelmaan osallistuvalla vanhemmalla on käytössä oma sivusto, josta löytyy tietoa ADHD:stä, vanhemmuuden taidoista sekä toiminnasta lapsen kanssa, valmennusvideoita, esimerkkivideoita ja asiantuntijavideoita sekä erilaisia harjoituksia. Ohjelman kolmen osion välissä vanhempi osallistuu puhelimitse vanhempainohjaukseen.

Tällä hetkellä ohjelman tekninen suunnittelu on käynnissä ja pilottitutkimus alkaa vuoden 2024 aikana. Tutkimuksessa arvioidaan ohjelman käyttöä sekä alustavaa vaikuttavuutta.

Lisätietoa:

Erikoistutkija Kaisa Mishina kaisa.mishina@utu.fi

Projektiasiantuntija Linda Casagrande linda.casagrande@utu.fi