Kohti uutta: Färdigheter inom psykisk hälsa för unga på tröskeln till självständighet

Opiskelija työskentelemässä kampuksella kuvattuna ikkunan läpi
Foto: Henri Suominen

Kohti uutta är ett utbildningsprojekt som riktas till unga som inleder sina högskolestudier. Dess syfte är att underlätta övergången till ett självständigt vuxenliv.

Att inleda studier är ofta en tid för stora livsförändringar. För en del studerande är det också en tid då stödnätverken försvagas och de utsätts för psykiska problem.

I det här projektet undersöker vi sambandet mellan digital undervisning i psykisk hälsa och förstaårsstuderandenas kunskaper om psykisk hälsa, attityder, användning av service och psykiska välbefinnande.

Vårt mål är att

  • öka studerandenas kunskaper om psykisk hälsa och psykiska störningar
  • hjälpa studerandena att ta till sig verksamhetssätt som förbättrar deras möjligheter att klara av olika utmanande och stressande situationer
  • lyfta fram fördomar som relaterar till psykiska störningar
  • identifiera studerande som behöver hjälp och handledning
  • erbjuda information om att söka hjälp

få information om tidig och effektiv inriktning av tjänster.