Voimaperheet-toimintamallin tutkimus

Voimaperheet-hoito-ohjelma perustuu vahvaan kansainväliseen tutkimustietoon. Mallia on kehitetty ja tutkittu Turun yliopistossa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2021 ohjelman tutkimuksessa alkoi uusi vaihe, kun työryhmä sai Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen DIGIPARENT-tutkimushankkeelle.

Voimaperheet-työryhmä kehittää käytösongelmien varhaistunnistusta ja tutkii Voimaperheet-toimintamallin käyttöönottoa yhteistyössä useiden Suomen kuntien kanssa. Lisäksi käynnissä on Voimaperheet-hoito-ohjelman seurantatutkimus, jossa tarkastellaan toimintamallin pitkäaikaisvaikutuksia. Näin pyritään selvittämään, miten väestötasolle viety, etämenetelmin toteutettu vanhempainohjaus palvelee lapsiperheitä ja edistää perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Voimaperheet-toimintamallin ja siihen kuuluvan vanhempainohjausohjelman kehittäminen alkoi vuonna 2009. Mallin kehittämistä ohjaa asiakaslähtöisyyden, palvelun nopean saatavuuden, matalan osallistumiskynnyksen sekä ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulma.

Voimaperheet-hankkeen valmistelu käynnistyi turkulaisten lastenpsykiatrien, psykologien ja hoitotieteilijöiden sekä lasten käytöshäiriöiden etähoidon kehittämisessä kokeneen kanadalaisen Dalhousien yliopiston  Strongest Families -tutkimusryhmän yhteistyönä.

Vanhempainohjausohjelma perustuu Kanadassa professori Patrick McGrathin johdolla pitkään kehitettyyn ja tutkittuun, etähoitona tarjottavaan  Strongest Families -interventioon. Turun yliopistossa se on muokattu suomalaiseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Pilottitutkimus tehtiin vuosina 2010–2011, ja perhevalmennus aloitettiin lokakuussa 2011 osana satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT), joka jatkui vuoteen 2014. Tutkimukseen osallistui 464 varsinaissuomalaista perhettä, joiden nelivuotiailla oli vanhempien mukaan arkea kuormittavia käyttäytymisen ongelmia. Perheet seulottiin tutkimukseen neuvolan nelivuotistarkastuksen yhteydessä kerätyillä lomakevastauksilla.

Tutkimuksessa lasten käytösongelmien etähoito osoittautui tehokkaaksi. Hoitoryhmässä lasten käytösongelmat vähenivät ja vanhemmuuden taidot paranivat merkittävästi verrattuna vanhemmuustaitoja tukevan tietopaketin sekä yhden valmennuspuhelun saaneeseen verrokkiryhmään.

Vuoden seurannassa yli 80 prosenttia hoitoryhmän perheiden lapsista ei olisi enää valikoitunut hoito-ohjelmaan.  Verrokkiryhmässä vastaava luku oli 66 prosenttia.  Ohjelma vähensi lisäksi lasten ahdistuneisuutta, mielialaoireita ja uniongelmia sekä paransi lasten empatiakykyä verrattuna vertailuryhmään.  Ryhmien erot säilyivät kahden vuoden kuluttua hoidosta.  Hoitoryhmän perheet käyttivät lähes puolet vähemmän terveyspalveluita kuin verrokit. Tutkimus myös tavoitti suurimpaan riskiryhmään kuuluvat perheet, jotka usein eivät saa tarvitsemiaan palveluja. Yli 90 prosenttia hoitoryhmän vanhemmista olisi valmis käymään ohjelman tarvittaessa uudelleen tai suosittelemaan sitä muille lapsiperheille.

Vuosina 2021–2026 Voimaperheet-toimintamallin tutkimusta tehdään Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamassa DIGIPARENT-tutkimushankkeessa. Aiempaan Voimaperheet-tutkimukseen lisätään uusia seurantakyselyjä. Lisäksi kerätään huoltajan ja lapsen hyvinvointia kuvaavia tietoja THL:n, Kelan ja Opetushallituksen rekistereistä. Tutkimukseen kuuluu myös biologinen osuus, jossa tavoitteena on selvittää digiavusteiseen vanhempainohjausohjelmaan osallistuvan perheen lapsen geneettisten tekijöiden yhteyttä hoitovasteeseen. Lisäksi tavoitteena on luoda käyttäjäkohtaisesti personoitu Voimaperheet-ohjelma tekoälyn avulla.

> Lisätietoja hankkeesta Kasvun tuki -lehdessä

Julkaisut

  • Sourander S, Sourander A, Hinkka-Yli-Salomäki S, Ristkari T, Kurki M: An Internet-Based Parent Training With Telephone Coaching on Managing Disruptive Behavior in Children at Special Family Counseling Centers During the COVID-19 Pandemic: Feasibility Study JMIR Pediatr Parent 2022;5(4):e40614, doi:10.2196/40614
  • Sourander A, Ristkari T, Kurki M, Gilbert S, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kinnunen M, Pulkki-Råback L, McGrath PJ. Effectiveness of an Internet-Based and Telephone-Assisted Training for Parents of 4-Year-Old Children With Disruptive Behavior: Implementation Research. J Med Internet Res 2022 Apr 4;24(4):e27900. doi: 10.2196/27900.
  • Ristkari T, Mishina K, Lehtola MM, Sourander A, Kurki M. Public health nurses’ experiences of assessing disruptive behaviour in children and supporting the use of an Internet‐based parent training programme. Scand J Caring Sci 2019 Sep 5. doi: 10.1111/scs.12744. [Epub ahead of print]
  • Ristkari T, Kurki M, Suominen A, Gilbert S, Sinokki A, Kinnunen M, Huttunen J, McGrath P, Sourander A. Web-Based Parent Training Intervention With Telephone Coaching for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children in Real-World Practice: Implementation Study. J Med Internet Res 2019 Apr 11;21(4):e11446.
  • Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kurki M, Lingley-Pottie P. Two-Year Follow-Up of Internet and Telephone Assisted Parent Training for Disruptive Behavior at Age 4. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2018 Sep;57(9):658-668.e1.
  • Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, Lingley-Pottie P, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kinnunen M, Vuorio J, Sinokki A, Fossum S, Unruh A. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016 Apr;73(4):378-87.
  • Fossum S, Cunningham C, Ristkari T, McGrath PJ, Hinkka-Yli-Salomäki S, Sourander A. Does parental mental health moderate the effect of telephone and internet-assisted remote parent training for disruptive 4-year-old children? Scand J Psychol. 2018 Jun;59(3):273-280.
  • Fossum S, Ristkari T, Cunningham C, McGrath PJ, Suominen A, Huttunen J, Lingley-Pottie P, Sourander A. Parental and child factors associated with participation in a randomised control trial of an Internet-assisted parent training programme. CAMH, 2016 Nov 10.
  • McGrath PJ, Sourander A, Lingley-Pottie P, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, Filbert K, Aromaa M, Corkum P, Hinkka-Yli-Salomäki S, Kinnunen M, Lampi K, Penttinen A, Sinokki A, Unruh A, Vuorio J, Watters C. Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada). BMC Public Health 2013 Oct 21;13:985.