Vantaa käynnistää Voimaperheet-toimintamallin pilotoinnin neuvoloissa

Tikkurilan, Martinlaakson ja Kartanokosken neuvoloissa otetaan tammikuussa käyttöön Voimaperheet-toimintamalli. Voimaperheet on lapsuusiän käytösongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn kehitetty tukimuoto. Siihen sisältyy perheen psykososiaalisen tuen tarpeen arviointi osana neuvolan nelivuotistarkastusta sekä kohdennettu lapsen käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaus netin ja puhelimen välityksellä.

– On hienoa, että Vantaalla saadaan Voimaperheet-toimintamalli käyttöön. Sen toimivuudesta on tutkittua tietoa ja hyviä kokemuksia muista kunnista. Ohjelmaan osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet ohjelman hyödylliseksi ja yli 90% vanhemmista suosittelisi ohjelmaa muille, kertoo palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen Vantaan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.

Näin Voimaperheet toimii

Neljä vuotta täyttävien lasten perheisiin lähetetään Voimaperheet-kyselylomake, jonka perhe täyttää ja ottaa mukaan neuvolan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja hyödyntää vastauksia lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien ja perheen tuen tarpeen arvioinnissa nelivuotisneuvolassa.

Vanhempainohjaukseen perustuvaa Voimaperheet-ohjelmaa tarjotaan perheelle, kun ohjelmaan pääsyn kriteerit täyttyvät lomakevastausten perusteella ja vanhemmat kokevat lapsen käytöksen kuormittavan arkea. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-työryhmä.

-Lähtökohta on, että lapsen käytös muuttuu, kun vanhempi löytää perheen tilanteeseen sopivia työkaluja lapsen käytöksen ohjaamiseen ja muuttaa omaa toimintaansa kasvattajana, tiivistää tutkimuskoordinaattori Malin Kinnunen Voimaperheet-ohjelman idean.

Tutkimustulokset kannustavat varhaiseen vanhemmuuden tukeen

Lapsuusiän käytösongelmat on mahdollista tunnistaa väestöstä jo ennen kouluikää, jolloin niiden hoitaminen on helpointa. Vanhempainohjaus on tutkitusti tehokkain tapa hoitaa alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksia. Hoitamattomat ongelmat ovat yhteydessä kohonneeseen aikuisiän sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien riskiin.

Voimaperheet perustuu tehokkaiksi todettuihin vanhempainohjantamenetelmiin ja sen vaikuttavuudesta on saatu vahva tutkimusnäyttö. Parhaillaan Voimaperheet-työryhmä tutkii toimintamallin käyttöönottoa eri puolilla Suomea.

Lisätietoa:

Palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen
p. 050 312 1774
piia.niemimustonen@vantaa.fi

Osastonhoitaja Päivi Jaamala
p. 040 527 4399
paivi.jaamala@vantaa.fi

Tutkimuskoordinaattori Malin Kinnunen
Voimaperheet, Turun yliopisto
p.040 686 4497
malin.kinnunen@utu.fi