Ny digital verktygslåda som hjälp för barn med oro över coronaviruset

Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet har öppnat en svenskspråkig
webbplats för föräldrar som behöver verktyg för att behärska oro och stöda barnens psykiska
välbefinnande under coronaviruspandemin. På webbplatsen Voimaperheet: Yhdessä
selviydytään (Tillsammans klarar vi oss) har man samlat information om ångest, råd för att
gå igenom besvärliga känslor samt enkla övningar som får föräldern och barnet att känna sig
bättre. Webbplatsen har skapats av erfarna forskare inom digital vård.

– Ångest är en normal reaktion i ett undantagstillstånd som coronaviruspandemin. Det är
ändå viktigt att föräldrar erbjuds redskap som hindrar ångesten från att bli överväldigande,
säger Andre Sourander, professor i barnpsykiatri.

Webbplatsens innehåll baserar sig på en beteendeterapeutisk metod som konstaterats utgöra
det bästa sättet att lindra barns ångest och rädslor.

– Webbplatsen hjälper föräldern att identifiera ångesten och prata om den med barnet. Med
hjälp av olika övningar kan man få ångesten under kontroll, konstaterar
forskningskoordinator Terja Ristkari.

– Webbplatsen leder deltagarna i att öva på färdigheter som är lätta att lära sig, till exempel
avslappning med hjälp av andningen och visualiseringsövningar. Dessutom stärks
uppmuntrande tänkande och planeringen av vardagen tillsammans med barnet, säger forskare
Tarja Korpilahti-Leino.

Båda innehållsskaparna betonar hur viktigt det är att regelbundet öva på färdigheterna.

Avgiftsfri webbplats för föräldrar till barn i alla åldrar

Webbplatsen är kopplad till en vetenskaplig studie som utreder hur metoderna som erbjuds
påverkar föräldrars och barns välbefinnande på befolkningsnivå. Dessa data kommer att
användas för att utveckla webbplatsen vidare. Webbplatsen är avgiftsfri och öppen för alla
som är villiga att delta i studien.

Webbplatsen har skapats av Voimaperheet-forskningsgruppen, som har en lång erfarenhet av
att skapa och forska i digitala program som främjar den psykiska hälsan.
Webbplatsforskningen finansieras av Juho Vainios Stiftelse, som stöder forskning och
verksamhet som främjar folkhälsa och hälsosamma levnadssätt. Studien är kopplad till
flaggskeppsprojektet INVEST, som utvecklar metoder som stöder barns och ungas
välbefinnande.

Registrera dig som deltagare.