Räätälöidyt valmennusratkaisut

Räätälöidyt valmennusratkaisut tulevaisuuden johtajuuteen

TSE exe on organisaatiosi luotettava kumppani johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden valmennukseen ja kehittämiseen – verkostoitumista unohtamatta.

Organisaatioiden liiketoimintaympäristö on kompleksinen, verkottunut ja yllättävä. Kyvykkyyttä uudistaa liiketoimintaa haastetaan parhaillaan. Varmista menestyminen luomalla eteenpäin luotsaavaa johtajuutta ja uudistavaa organisaatiokulttuuria, joka perustuu jatkuvaan toimintaympäristön muutoksen seurantaan.

Teemme asiakkaillemme suunniteltuja, räätälöityjä liiketoiminta- ja johtamisosaamisen valmennusratkaisuja. Kaiken toimintamme lähtökohtana on organisaation strategiset kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi.

Vaihtoehtoja yritysasiakkaillemme

Organisaatiolle räätälöity valmennus

Organisaatiollesi räätälöity valmennus suunnitellaan ja toteutetaan organisaationne strategia, tavoitteet ja henkilöstön kehittämistarpeet huomioiden.

Räätälöity valmennus voi olla esim.:

 • Johdon valmennukset
  • visionäärinen johtaminen : ennakointi- ja strategiaosaaminen
  • uudistava liiketoimintaosaaminen: liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
  • johtajana kehittymisen prosessi ja kehittämistyö omaan organisaatioon
 • Keskijohdon valmennus
 • Esimiesvalmennus
 • Myynnin johtamisen valmennus
 • Hankintojen johtamisen ja toimitusketjujen valmennus
 • Tietojohtamisen valmennus
 • Johtoryhmä- ja hallitusvalmennus
 • Johtoryhmävalmennus
 • Palveluiden muotoilun ja kehittämisen valmennus
 • Palveluiden innovointi ja yhteistyövalmennus
 • Ennakoinnin ja johtamisen kehittämisen valmennus
 • Strategisen johtamisen kansainvälinen valmennus

Valmennuksen suunnittelussa sovimme yhdessä valmennuksen tavoitteet,  toteutustavan, sisällön ja menetelmät aikatauluineen.

Ehdotamme valmennuskokonaisuuteen kouluttajia ja asiantuntijoita laajasta Osaajien yhteisö -verkostostamme.

Valmennuksen suunnitelusta ja toteutuksesta vastaa TSE exen yhteyshenkilö, joka osaltaan huolehtii yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutumisesta sekä vastaa vuorovaikutteisesta, reflektoivasta palautteen annosta ohjelman aikana.

Konsortio-ohjelma (mm. Future Excellence ja Business Talent Academy)

Konsortio-ohjelman valmennuskokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan useammalle organisaatiolle, joilla on samankaltaiset kehittämistavoitteet.

Konsortio-ohjelma voi olla esim. yritysten potentiaaleille suunnattu yleisliikkeenjohdollinen valmennus. Konsortio-ohjelma voidaan toteuttaa myös toimialakohtaisella teemalla, esim. hankintojen johtamiseen tai sosiaali-ja terveystoimialan osaamistarpeisiin keskittyen.

Konsortio-ohjelmissa syntyy aito, luottamuksellinen yritysten ja ammattilaisten verkosto. Se luo pohjaa osallistujayritysten yhteistyölle sekä laajentaa ja monipuolistaa liiketoimintaosaamista yritysesittelyjen ja -vierailujen kautta.

Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneen työntekijän ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

LUE LISÄÄ KONSORTIO-OHJELMISTA

Toimialakohtainen valmennus

Alueeellisilla esim. toimialakohtaisilla valmennuksilla lisätään yhteistyötä, syvennetään johtamis- ja liiketoimintaosaamista sekä luodaan alustaa uudistavalle innovoinnille.

Alueelliset valmennuskokonaiusuudet voivat olla valtakunnallisten konseptien toteutuksia, joiden sisältöosuuksissa painottuvat alueen omat erityispiirteet.

Toimialakohtainen esimerkki alueellisesta valmennusohjelmasta on esim. kiinteistö- ja rakentaminen toimialan KiRa-valmennusohjelma.

Joustavat koulutuspolut henkilöstön kehittämiseen

Tarjoamme useita erilaisia koulutuspolkuratkaisuja: jos organisaatiosi osaaja on jo osallistunut TSE exen ohjelmaan, hänelle on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen ja joustava koulutuspolku JOKO- ja Executive MBA-ohjelmiin.

Tutustu yhteen koulutuspolkuesimerkkiimme ja kysy lisätietoja meiltä.

“TSE exe kouluttaja sai tiimimme toimimaan tiiviisti koko kaksi päiväisen koulutuksen ajan. Hän luotsasi päivän kulkua ennalta-asetettujen koulutustavoitteiden mukaisesti ja samalla huomioi tiimimme erityistarpeet antaen ryhmälle mahdollisuuden luoda osan koulutuskokonaisuudesta. Kouluttaja kuunteli herkällä korvalla tiimimme haastetilanteita ja loi turvallisen ympäristön, jossa tiimin jäsenet olivat valmiit keskustelemaan vaikeistakin tilanteista.

TSE exe räätälöi yrityksellemme yhden parhaimmista koulutuksista, johon itse olen pitkään aikaan osallistunut. Lähdimme koulutuksesta mukanamme monia uusia työkaluja ja toimintamalleja. Ensimmäiset niistä otimme käyttöömme jo seuraavassa osastokokouksessa ja ne ovat yhä aktiivisessa jokapäiväisessä käytössä.”

Marika Kase
Business Director, Reproductive Health
PerkinElmer Diagnostics

Lisätietoja

Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​