Musiikki on mun elämä

Musiikkitieteellinen väitöskirjatutkimukseni käsittelee 12–29-vuotiaiden nuorten bändiharrastuksia Turussa. Tutkin etnisten ja sukupuolittuneiden muusikonroolien rakentumista sosiaalisessa kanssakäymisessä. Kenttätöissä bändikilpailuissa, aineisto ja sen…

Perheen jäljillä

Perheen jäljillä on kolmivuotinen tutkimushanke, joka yhdistää perhehistorian ja sukupuolihistorian näkökulmat. Hanke ottaa uuteen tarkasteluun ”entisaikojen perheen” ja siihen liitetyt…

Missä kiista, siellä pyhä

Median taidekiistoissa nousevat esiin ristiriitaiset käsitykset siitä, miten yhteiskunnan tulisi järjestäytyä. Millaisia yhtenäisyyksiä ja identiteettejä niissä tuotetaan ja ylläpidetään? Keiden…

Mitä jos media ei vääristä ruumiinkuvaa?

Ruumiinkuvaa pidetään usein mitattavana asiana, joka muotoutuu myönteinen–kielteinen-akselilla ja yhtenee ideaalisti todellisen kehon kanssa. Julkisissa huolenilmauksissa ruumiinkuvan ”vääristymisestä” media on…

Askeleen lähempänä aikamatkailua

Monitieteinen Futuristic History -hanke kehittää uusia tapoja esittää eri aikakausien elämää ja ilmiöitä. Hanke tuottaa lisätyn todellisuuden teknologiaan perustuvia sovelluksia…

Kulttuurien Kerroksia Kauttualla

Kulttuurien Kerroksia Kauttualla -hankkeen toinen ja tällä erää viimeinen kahden viikon kenttäjakso järjestettiin heinä-elokuussa 2013. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää arkeologisin…

Suomen oma Skoone

Kauppalehden päätoimittaja Einar Inkeroinen kritisoi elokuussa 1937 maalaisliittolaisten halua asettaa vahva tullisuoja virolaisia maataloustuotteita vastaan. Vaatimusta oli perusteltu Viron luonnostaan…

Kierosilmäinen pyöveli ja kuuro miekka

Otsikon sanaparit kertovat kulttuurihistorian alaan kuuluvan tekeillä olevan sivuainetutkielmani keskeisistä kysymyksistä. ”Pyöveli, mestarismies ja skarprättäri. Turun pyövelit vuosina 1643−1722” käsittelee…

Ympäristöteknologia mittaa luonnon pulssia

Automaattiset mittausverkostot ja kansalaishavainnointi tarjoavat uusia mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen ympäristön seurantaan. Niiden osalta ratkaisevan tärkeitä ovat tuotetun tiedon laatu ja sovellettavuus….