Suomalaiset ja rotu Yhdysvalloissa

Tarkastelen valmisteilla olevassa väitöstutkimuksessani suomalaissiirtolaisten käsityksiä rodusta 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Työnimellä ”Finnish Americans and the Question of Race, 1900–1945” kulkeva…

Tuonpuoleinen ihmisten mielikuvissa

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella tänä keväänä aloittava akatemiaprojekti ”Mieli ja toinen” tarkastelee tuonpuoleiseen viittaavia mielikuvia. Hanke yhdistää kaksi…

Vain yksi orjako lisää?

Kaikki tuntevat Valpuri Innamaan, mutta keitä olivat esimerkiksi Elisabet Ketara, Magdalena Träll, Margareta Kitt, Elin Plagman ja Elin Såger? Turun…

Modus vivendi

Modus vivendi on Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkimushanke, joka tarkastelee uskonnollisen elämän reformia Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella 1200-luvun lopulta 1400-luvun alkuun…

Monen kerroksen uskovaisia

Luokkatutkimuksissa on tutkittu, miten luokka ja asema vaikuttavat uskonnollisuuteen. Mutta kiinnostavaa on myös se, miten uskonto vaikuttaa yksilön päätymiseen luokka-asemaansa….

Kellarin salattu aarre

Viime aikoina monet yliopiston tutkijat ovat vaeltaneet Turun kaupunginkirjaston kellariin. Matkan kohteena on ollut sinne säilötty vanhojen kirjojen kokoelma, joka…

Miksi mediahistoriaa?

Tammikuussa 2013 julkistettiin Turun historiallisen yhdistyksen kustantama artikkelikokoelma Media historiassa. Kirjassa kahdeksan mediasta kiinnostunutta tutkijaa esittelee omaa lähestymistapaansa joukkoviestimien historian…