HYBRIDI

Mikroyrittäjien yritysvastuullisuuden vahvistaminen vertaisverkoston kautta

Tehdään yhdessä vastuullisuudesta vetovoimaa!

Lataa ja lue oppaamme alta:

       

Vastuullisuus ja liiketoiminta

  • Vastuullisuus on entistä tärkeämpää meille kaikille: vastuullisuus koskettaa kaikkia, ja se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia
  • Vastuullisuus jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ympäristöön liittyvään ja sosiaaliseen vastuullisuuteen.
  • Miten menestyä tekemällä vastuullisia valintoja
  • Mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa yrityksessä – mistä vastuullisuuden osa-alueesta kehittäminen kannattaa aloittaa.
  • Miten viestiä vastuullisuudesta – vastuullisuuden näkyminen yrityksen markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

 

HYBRIDI-hanke tarjoaa:

Kartoitamme yrityksesi tilanteen ja autamme kehittämistyössä, esimerkiksi vastuullisuussuunnitelman laatimisessa. Järjestämme satakuntalaisten yrittäjien kesken säännöllisiä tapaamisia, joissa pääsee testaamaan ideoita, jakamaan kokemuksia, kehittämään yhdessä vastuullisempaa liiketoimintaa ja oppimaan toisilta.

  • Vastuullisen liiketoiminnan sparrausta ja kehittämistä mikroyrittäjille.
  • Yrittäjien vertaisverkosto täydentää yrityspalveluiden valikoimaa. Aloittavat tai liiketoimintaansa kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät kokevat tutkitusti saavansa merkittäviä hyötyjä alueelliseen verkostoon liittymisestä.
  • Yrittäjät muodostavat fokusryhmiä heitä itseään kiinnostavien vastuullista liiketoimintaa koskevien teemojen ympärille.
  • Osallistujat saavat kehittämishankkeessa tuotetut keskeiset tulokset käyttöönsä. Näin yrittäjä saa hyvän käsityksen siitä, mikä on oman yrityksen tilannekuva vastuullisen liiketoiminnan osalta suhteessa osallistuviin yrityksiin.

 

Lue lisää hankkeesta

 

Ajankohtaista

Innostuitko? Tehdään yhdessä vastuullisuudesta vetovoimaa.