Fokusryhmät

Fokusryhmätapaamisessa voidaan syventyä tiettyyn yritysten tarpeelliseksi kokemaan yritysvastuullisuuden teemaan tarkemmin. Ryhmien teemat muodostuvat osallistujien kiinnostuksen mukaan ja jokainen yrittäjä voi ehdottaa häntä kiinnostavaa kehittämisen teemaa. Kunkin teeman ympärille kootaan kiinnostuksen mukaan maksimissaan kymmenen yrittäjän ryhmä ja kukin ryhmä kokoontuu 4 kertaa. Tapaamiset voidaan toteuttaa Turun yliopiston tiloissa tai muualla sovitusti ja ryhmän toiveiden mukaan myös verkkotapaamisina.

Fokusryhmätapaamissa on yleensä asiantuntija-alustus, jonka pohjalta osallistujat suunnittelevat, miten valittua teemaa vievät omassa yritystoiminnassaan käytäntöön. Työskentely perustuu ryhmän jäsenten vuorovaikutukselle ja osaamisen hyödyntämiselle teeman viemisessä käytäntöön, kokeilujen suunnittelussa ja kokemusten jakamisessa. Yrittäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita kartoitetaan alkukartoituksessa, ja lisää teemoja fokusryhmille nousee myöhemmin vertaisryhmätapaamisissa. Tapaamisten kattoteemana on kuitenkin yritysvastuullisuus sen eri näkökulmista, joita voivat olla sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu.

 

Yritysvastuullisuusteeman alla käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi:

  • Miten viestin asiakkaille yritykseni vastuullisuudesta
  • Asiakasymmärrys, asiakkaiden muuttavat tarpeet
  • Miten huomioida yritysvastuullisuus brändin rakentamisessa
  • Mikä on yritysvastuullisuuden merkitys yritykselle tulevaisuudessa
  • Yritysvastuullisen edistäminen digitalisaation keinoin
  • Mikä on kestävän kasvun merkitys yritykselle
  • Uudistumiskyky, muutosvalmius ja osaaminen, uusien ideoiden kehittäminen.

 

Fokusryhmien alustavat sisällöt:

1. Eura -fokusryhmä 

Tapaamiset:
18.1.2023 klo 18-20: Vastuullisen yrityksen brändi: Mikä on brändi ja miten sitä rakennetaan?
1.2.2023 klo 18-20: Asiakaslähtöisyys: Miten ymmärrän asiakkaitani ja hänen asiakaskokemustaan paremmin?
15.2.2023 klo 18-20: Vastuullisuusviestintää taidolla ja tunteella – Kuinka rakennan vastuullista brändiä viestinnän keinoin?
8.3.2023 klo 18-20: Yrityscase: Miten VMO Finland syntyi?

2. Pori -fokusryhmä 

Tapaamiset:
26.1.2023 klo 14-16: Yrityksen vastuullisuussuunnitelman aloittaminen
8.2.2023 klo 14-16: Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
• 15.3.2023 klo 15-17: Suunnitelma oman osaamisen kehittämiseen

3. Yritysvastuullisuuden edistäminen digitaalisuuden kautta -fokusryhmä
Tapaamiset:
• 27.4.2022 klo 14-16: Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen viestinnässä
• 12.5.2022 klo 14-16: Digitaalisuus tuotteissa ja palveluissa
• 2.6.2022 klo 14-16: Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa
• 16.6.2022 klo 14-16: Sähköinen taloushallinto ja talouslukujen tulkinta

4. Vastuullisen yrityksen brändin rakentaminen ja viestintä -fokusryhmä
Tapaamiset:

• 25.8.2022 klo 14-16: Brändin rakentaminen
• 8.9.2022 klo 14-16: Yrityksen viestintä
• 22.9.2022 klo 14-16: Asiakaslähtöisyydellä parempaa asiakaskokemusta
• 13.10.2022 klo 15-17: Yritysvierailu: Koivuniemen Herran Farmi

5. Hyvä hallinnointi ja talous -fokusryhmä

Tapaamiset:

10.11.2022 klo 14-16: Laatu vastuullisuuden työkaluna
• 24.11.2022 klo 14-16: Jatkuva parantaminen liiketoiminnan kehittämisessä
• 8.12.2022 klo 14-16: Yritysvastuun käytännön työkaluja

Tapaamisten sisältöjä tarkennetaan osallistujien kiinnostuksen mukaan!