Vertaisryhmät

Vertaisryhmätoiminta perustuu yrittäjien vertaistukeen. Vertaisryhmä kokoontuu tietyn yritysvastuullisuuteen linkittyvän aiheen tai haasteen ympärille.

Vertaisryhmässä etsitään fasilitaattorin johdolla ratkaisuvaihtoehtoja ryhmän osaamista ja erilaisia menetelmiä ja yhteiskehittämisen keinoja hyödyntämällä. Tapaamiseen voi sisältyä aiheeseen liittyvä asiantuntija-alustus. Vertaisryhmät kokoontuvat pääosin verkossa. Osallistujien toiveen mukaan voidaan välillä tavata myös yritysten tiloissa tai tarvittaessa vaikkapa Turun yliopiston Porin yliopistokeskuksessa sijaitsevissa tiloissa. Vertaisryhmätapaamisiin ovat tervetulleita kaikki mukana olevat yritykset. Tapaamisiin voi osallistua oman kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.

Vertaisryhmätoiminnan kautta saa muilta yrittäjiltä vertaistukea, ideoita ja ratkaisuehdotuksia yritystoiminnan haasteisiin erityisesti yritysvastuullisuuteen liittyen. Oman toimialan ulkopuolinen näkemys voi avartaa omaa ajattelua. Vertaisryhmätoiminta tarjoaa myös alustan verkottumiselle ja mahdollisuuden kumppanuuksien rakentumiselle. Vertaisryhmätapaamisia järjestetään yhteensä kuusitoista. Vertaisryhmässä esiin nousseisiin yritysvastuullisuuteen liittyviin haasteisiin voidaan syventyä fokusryhmissä.

 

Vertaisryhmätapaamisten alustavat teemat ja aikataulu:

26.1.2022 Vastuullisia valintoja – johdatus yritysvastuullisuuteen
31.3.2022 Arvot toiminnan ja asiakkaiden päätösten lähtökohtana
21.4.2022 Vastuullisuussuunnitelma kehittämisen välineenä
5.5.2022 Yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen
19.5.2022 Tarinallistaminen markkinoinnissa ja viestinnässä
29.9.2022 Yritysvierailu: Osallistujayrityksien haasteiden pohdintaa ja ideointia
1.12.2022 Tulevaisuusajattelu liiketoiminnan kehittämisessä

19.1.2023 klo 14-16 Ensiaskeleet yritysvastuullisuuteen
9.2.2023 klo 14-16 Mitä ihmettä tarkoittaa kiertotalous pienissä yrityksissä?
16.2.2023 klo 14-16 Miten yritykseni toimii ympäristövastuullisesti?
22.2.2023 klo 14-16 Yrityksen markkinointi: Some-videon tekeminen
23.2.2023 klo 14-16 Miten yritykseni varautuu jatkuvasti muuttuvaan maailmaan?
1.3.2023 klo 14-16 Vastuullisuudesta viestiminen
16.3.2023 klo 14-16 Vastuullisuuden osoittaminen sertifikaateilla
20.4.2023 klo 14-16 Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
3.5.2023 klo 14-16 Asiakaspalaute – avain onnelliseen yrittäjyyteen
13.9.2023 klo 14-16 Vastuulliset energiaratkaisut mikroyrittäjän näkökulmasta
20.9.2023 klo 14–16 Mikroyrittäjän tietoturva

Vertaisryhmien teemoja voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan!