Ihmeelliset vuodet -uutiskirjeen tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Lemminkäisenkatu 3 / Teutori 3. krs
20014 Turun yliopisto​
lastenpsykiatria@utu.fi

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä hyvinvointialueiden tiedottaminen Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuudesta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen henkilöstön sekä Ihmeellisten vuosien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tietoja. Rekisterissä olevat henkilöt yksilöidään sähköpostiosoitteella. Yhteystiedot saattavat kattaa myös tiedon henkilön nimestä, tehtävänimikkeestä ja työnantajasta.

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen, erityisesti yliopiston kolmannen tehtävän eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, toteuttamiseen. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Yhteystiedot

 • Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
  Lemminkäisenkatu 3 / Teutori 3. krs
  20014 Turun yliopisto​
  lastenpsykiatria@utu.fi
 • Yliopiston tietosuojavastaava
  sähköposti: dpo@utu.fi
  puhelin: 029 450 3009

Henkilötietoryhmät

Henkilötietoja kertyy seuraavista ryhmistä

 • Ihmeelliset vuodet -koulutuksiin osallistuneet henkilöt
 • Hyvinvointialueiden henkilöstö
 • tapahtumiin kutsuttavat sidosryhmät
 • valokuvat ja videot
 • yksittäistä tapahtumaa tai asiaa varten syntyvät väliaikaiset rekisterit
 • uutiskirjeen tilauslomakkeen täyttäneet

Valokuvien ja videoiden kohdalla henkilöltä pyydetään kuvauslupa, joka sallii kuvien julkaisemisen Ihmeelliset vuodet -uutiskirjeessä.

Tietojen alkuperä, jos ei rekisteröidyltä itseltään

Rekisterin tiedot kertyvät seuraavista lähteistä:

 • Ihmeelliset vuodet -osaajarekisteri
 • Tapahtuman- ja kontaktinhallintajärjestelmät
 • Yhteistyökumppaneiden ja -organisaatioiden tietopalvelut (esim. www-sivut)

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun käyttötarve on päättynyt tai henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät EU- ja ETA-alueella

 • Osoiterekisteriä säilytetään uutiskirjeiden lähetykseen tarkoitetussa Emaileri-palvelussa
 • Tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilötietoja säilytetään yliopiston ylläpitämässä Konsta-kontaktinhallintajärjestelmässä

Henkilötietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
 • Jos rekisteröity kokee tulleensa väärin kohdelluksi, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muut informoitavat tiedot

 • Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.
 • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi