Itämeri vie mikromuoviterveisensä luultua kauemmaksi

Selvitimme uusimmassa tutkimuksessamme yhdessä Puolan Tiedeakatemian kera mikromuovin esiintymistä vapaassa pintamerivedessä näytteenottoreitillä, joka ulottui Itämereltä aina Pohjoisen Jäämeren ja Pohjois-Atlantin yhdistävään Framinsalmeen saakka Huippuvuorten ja Grönlannin välissä. Yli 3 000 kilometrin mittaisen reitin jokaiselta näytepisteeltä löytyi mikromuovipartikkeleita.

Pitoisuudet olivat keskimäärin kuitenkin varsin alhaisia. Yllättäen vähiten muovia löytyi rannoiltaan voimakkaasti kansoitetun Itämeren merivedestä. Tämä selittynee Itämeren murtoveden alhaisemalla tiheydellä meriveteen verrattuna  heikomman kannattelun vuoksi muovipartikkelin vajoavat nopeammin pintavedestä. Myös voimakas ulosvirtaama kuljettaa mikromuovia pois Itämerestä. Eniten muovia löytyi pysyvästä merivirrasta, joka suuntautuu pohjoiseen pitkin Norjan rannikkoa. Merivirta toimii myös pääväylänä Itämerestä Pohjanmereen purkautuvan murtoveden jatkokuljetukselle kohden Jäämerta. Onkin todennäköistä että Itämeren miljoona-asutuksesta aiheutuvat ja Pohjanmereen kulkeutuneet mikromuovit päätyvät merivirran kuljettamina arktisille alueille. Tämä on esimerkki siitä miten globaalisuus nykymaailmassa on nähtävissä myös ympäristöongelmissamme.