Opetus

Tutkimuslaitoksen kesäisestä toiminnasta merkittävimmän osan muodostavat yliopistolliseen perus- ja jatko-opetukseen liittyvät kurssit, joille Seilin saari tarjoaa erinomaiset edellytykset ainutlaatuisessa ympäristössä. Seilin asema tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuksia työharjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Vuosien varrella opetusta Seilissä ovat järjestäneet useat Turun yliopiston laitokset ja koulutusohjelmat, esimerkiksi biologian, ympäristönsuojelun sekä maantieteen ja geologian laitokset, terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Informaatioteknologia, Baltic Sea Region Studies-ohjelma ja Avoin yliopisto. Laitos järjestää ajoittain itse myös joitain kursseja, esimerkkeinä silakan iänmäärityskurssi, Itämeren eläinplanktonin tunnistuskurssi ja kuvataidekurssit. Vuosittain laitoksen henkilökunta toimii opettajina mm. biologian laitoksen murtovesiekologian kurssilla.

>> Opiskelu Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä

Myös muut kotimaiset korkeakoulut ovat järjestäneet opetusta Seilissä. Säännöllisiä vieraita ovat olleet mm. Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Kansainvälisiä tutkija- ja opettajavieraita Saaristomeren tutkimuslaitoksella käy etupäässä Itämeren maista.

Viime vuosina myös useat kotimaiset taidekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulujen taideaineet ovat pitäneet vuosittain kurssejaan ja työpajojaan Seilissä. Esimerkiksi ympäristötaide-, kuvataide-, valo- ja videokuvaus sekä musiikkiopetus pystyvät mainiosti hyödyntämään Seilin ja tutkimusaseman inspiroivia puitteita.

Alla yleisiä ohjeita kurssien vetäjille ja osallistujille:

Ohjeita kurssinvetäjille

Seilin saari tarjoaa monipuolisen opetusympäristön sekä peruskouluryhmille että yliopistojen kurssien järjestämiseen.

Seilin saaren vierailutoiminnasta (majoitus, ruokailu, saunat, vierasvenesatama, opastuskierrokset) vastaa matkailuyritys VisitSeili.

Pyydämme kurssinvetäjää ilmoittamaan Saaristomeren tutkimuslaitokselle (varaukset-seili@utu.fi) viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia:

 • Mahdolliset toiveet laitosesittelyistä ja luennoista
 • Tutkimuslaitoksen aluksilla tehtävien kuljetusten ja meriretkien tarkat lähtö- ja saapumisajat sekä reitin/retkikohteet

 • Ryhmän tarkka koko jos ryhmä kuljetetaan tutkimuslaitoksen aluksella tai jos ryhmä käyttää tutkimuslaitoksen opetustiloja

 • Mahdolliset tutkimuslaitevuokraukset ja muut toiveet.

 • Laskutustiedot

Huomaathan, että saarelle ei voi tuoda autoa. Kuljetusapua voi tiedustella VisitSeililtä varauksen yhteydessä.


Tutkimuslaitoksen palvelut

Aseman henkilökunnalta saat tietoa saaren ja saariston olosuhteista ja tutkimus- ja opetusmahdollisuuksista jo vierailun suunnitteluvaiheessa. Tutkimuslaitoksen henkilökunta voi erikseen sovittaessa ja muiden työtehtävien salliessa toimia kenttäkurssin apuna ja/tai auttaa Seilissä järjestettävien kurssien suunnittelussa. Opetukseen liittyvistä käytänteistä ja niihin liittyvistä maksuista sovitaan tapauskohtaisesti.

Seilin saarella vierailevat opetusryhmät voivat myös sopimuksen mukaan käyttää tutkimuslaitoksen veneitä, kenttä- ja laboratoriolaitteita, akvaario- ja laboratoriotiloja sekä työhuoneita.

Veneiden, tilojen ja näytteenotinten käyttö on varattava etukäteen ja niiden käytöstä peritään maksu hinnaston mukaisesti.

Langaton verkko (Eduroam, UTU Staff ja vierailijaverkko UTU Visitor) toimii päärakennuksessa, tutkimuslaitoksen merivesilaboratoriossa sekä vaihtelevasti myös muissa tiloissa. Lisätietoa ja asennusohjeita täällä.

Päärakennuksella vierailijoiden käytettävissä on myös useita tietokonepäätteitä. Tietokoneluokkien päätteet toimivat yliopiston käyttäjätunnuksilla, mutta verkkoon pääsevät ilman erillisiä tunnuksia myös yliopiston ulkopuoliset vierailijat.

Puhelinliittymistä parhaiten Seilissä toimii Elisa.

Tutkimuslaitoksen palveluita koskevat tiedustelut ja varaukset: varaukset-seili@utu.fi

Katso myös: Tutkimuslaitoksen palveluhinnasto ja -ehdot


Aseman esittelyt ja asiantuntijaluennot

Tutkimuslaitokselta voi tiedustella laitoksen historiasta ja toiminnasta tai muusta erikseen sovitusta aiheesta kertovia esitelmiä ja luentoja. Luentosalissa pidettävän aseman toiminnan esittelyn kesto on noin 30 minuuttia. Tämän lisäksi on mahdollista tutustua tiloihin ja tutkimusalueisiin opastetulla kierroksella. Esittelyn ja kierroksen yhteiskesto on noin tunti.

Esittelyjen ajankohdasta on aina sovittava hyvissä ajoin etukäteen. Kesäkaudella (huhti-syyskuu) esittelyjä on tarjolla pääasiassa arkipäivinä ja virka-aikoina. Muut ajankohdat sopimuksen mukaan. Talvikaudella esittelyjä on Seilissä tarjolla rajoitetusti, joten sovi esittelystä hyvissä ajoin etukäteen.

Luennoista peritään hinnaston mukainen maksu.


Majoitus, ravintola- ja opastuspalvelut

Seilin saaren majoitus-, ravintola- ja opastuspalvelutoiminnasta vastaa VisitSeili. Palveluiden varmistamiseksi varaa ne hyvissä ajoin suoraan palvelutuottajalta.


Näytteenottoluvat

Seilin saari on luonnonsuojelualuetta minkä vuoksi näytteenotto on luvanvaraista. Tutkimuslaitos on saanut luvan Metsähallituksella tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Lupa kattaa Saaristomeren tutkimuslaitoksella tapahtuvan opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä tapahtuvaa vähäistä näytteiden ottoa.

Lupa edellyttää, että alueella liikutaan niin, että kasvillisuuden turhaa tallaamista ja maaston kulumista vältetään. Myös tarpeetonta häiriötä luonnolle ja alueen muille käyttäjille tulee välttää.

Ohjeita kurssiosallistujille

Yleistä opiskelijoille ennen kurssia tiedotettavaa tietoa:

 • Seilin saari ja sen ympäröivät alueet ovat rauhoitettua luonnonsuojelualuetta minkä vuoksi alueelta ei saa kerätä kasvi- tai eläinmateriaalia. Marjastus ja sienestys on kuitenkin sallittua jokaisenoikeuksien mukaisesti. Ympäristön suojelemiseksi myös telttailu, tulenteko ja roskaaminen ovat kielletty.

 • Eroosion välttämiseksi toivomme kävijöiden pysyttelevän sorateiden ja olemassa olevien luontopolkujen varrella.

 • Seilin saarella on useita yksityisiä kesämökkejä ja muita asuntoja, joiden piha-alueilla käyskentelyä tulee välttää. Yksityisalueet sijaitsevat pääasiassa saaren etelä- ja pohjoispäissä. Yksityisalueet on merkitty suurimmaksi osaksi piha-alue kyltein.

 • Kalastus on Seilin aluevesillä sallittu kalastonhoitomaksun maksaneille. Onginta ja pilkkiminen on sallittua jokaisenoikeuksien mukaisesti.

 • Ixodes-suvun puutiaiset eli punkit ovat Seilissä yleisiä. Punkkien välittämistä taudeista ja punkeilta suojautumisesta kannattaa olla tietoinen. Päivittäistä punkkisyyniä suositellaan. Punkkipinsettejä ja lisätietoa puutiaisista voi tarvittaessa kysellä päärakennukselta.

 • Vapaa-ajan viettoon soveltuvia ulkopelejä (mm. mölkky ja lentopallo) on lainattavissa ravintolan läheisyydestä, kysy lisää Visit Seililtä. Aseman soutuveneitä voi lainata sopimuksen mukaan.

Yliopisto-opiskelijalle ja harjoittelijalle

Kiinnostaako opinnäytteen (LuK/FM) tai väitöskirjatutkimuksen teko Seilissä? Ota yhteyttä asemanjohtaja Jari Hänniseen ja/tai erikoistutkija Katja Mäkiseen, ja kysy tai ehdota itseäsi kiinnostavaa aihetta. Merentutkimuksen lisäksi opinnäyteaiheita voidaan sopia esimerkiksi saariston lintuihin tai kasveihin liittyen. Myös saariston yhteiskuntien, historian ja kulttuurin tutkimuksella on ollut merkittävä osuus tutkimuslaitoksen toiminnassa.

Seilissä tehtävään tutkimukseen on mahdollista tutustua myös työharjoitteluna (EKOL5020) tai projektityöskentelynä (BIOL5202).

Opinnäytteitä on mahdollista tehdä tuettuna Turun yliopistosäätiön Seili-rahastolla.

Tutkimuslaitos tarjoaa vuosittain myös harjoittelupaikan muutamalle ammattikoulun tai – opiston harjoittelijalle. Ota yhteyttä mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta esimerkiksi ympäristön tilan selvittämiseen liittyen.

Lisätietoa koulujen opettajille

Seilin saari tarjoaa kouluille monipuolisen retkikohteen esimerkiksi osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Viime vuosina perusopetuksen puolelta kursseja Seilissä ovat järjestäneet mm. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Kaarinan lukio, Novida ammattiopisto ja lukio, Paraisten lukio, Pargas Gymnasium, Kultarannan koulu, Kuninkaantien lukio, Itämeri-kesälukioseura sekä Varsinais-Suomen koulujen leirikoulut.

Seilissä vierailleet ryhmät ovat tutustuneet mm. Itämeren ekologiaan ja lajistoon sekä Seilissä merellä ja maalla tehtävään tutkimukseen sekä saaren historiaan.

Kouluryhmille tarjoamme kenttä- ja laboratoriotutkimusvälineistöä, työskentelytiloja ja venekuljetuspalveluita.  Henkilökuntamme antaa myös lisätietoja paikallisista olosuhteista ja  mahdollisuuksista, ja avustaa sopimuksen mukaan myös opetustoiminnan suunnittelussa.

Palveluista peritään maksu hinnaston tai mahdollisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä hyvissä ajoin varmistaaksesi palveluiden saatavuus haluamaasi aikaan.

Tiedustelut ja varaukset: varaukset-seili@utu.fi

Katso myös

Lisätietoja

varaukset-seili@utu.fi Tiedustelut ja varaukset