Historia

Seilin saaren historia on pitkä ja värikäs. Ihmistoimintaa saarella tiedetään olleen jo rautakaudella ja pysyvää asutusta saaressa on ollut jo 1540-luvulta lähtien. Saari tunnetaan paitsi yli 300 vuotta kestäneestä sairaala-ajastaan niin myös kauniista luonnosta ja Turun yliopiston harjoittamasta tutkimuksesta saarella. Seilin saari tarjoaa kävijöille ikkunan saaristoon sekä mielenkiintoisia tarinoita niin historian kuin tieteen saralta.

Seilin sairaalan synty 1619

Seilin historia sairaalasaarena alkoi jo v. 1619, jolloin kuningas Kustaa II Adolf määräsi, että Turun ulkopuolelta oli etsittävä saari, jonne voitaisiin rakentaa sairaala. Sinne tultaisiin sijoittamaan Turun silloisten hospitaalien leprapotilaat, mielisairaat ja muita kroonikoita. Valinnan kohdistuminen Seilin (Själön) saareen on ymmärrettävää, saarihan sijaitsi vilkkaan Turku – Tukholma laivareitin lähellä, sen suojassa oli vanhastaan käytetty ankkuripaikka ja lisäksi hautausmaaksi soveltuva hiekkaharju.

Spitaalisille tarkoitetut rakennukset sijoitettiin pääsaaren itäpuolelle, kapean salmen siitä erottamalle saarelle. Näistä puurakennuksista on enää näkyvissä kivijalkoja. Maankohoamisen ja hiekan kerrostumisen takia saari on nykyään maayhteydessä Seilin pääsaareen. Isonvihan aikana 1713-21 rakennukset rappeutuivat ja potilasmäärä pieneni aivan vähäiseksi. Vain pääsaaren rakennukset kunnostettiin.

Uusi, yhä olemassa oleva puukirkko rakennettiin entisen paikalle v. 1733. Isonvihan jälkeen Seiliin siirrettiin lähinnä mielisairaita, viimeinen spitaalipotilas kuoli v 1785. Ensimmäinen nykyäänkin jäljellä olevista kivirakennuksista valmistui neliömäisen pihan itä- ja eteläpuolelle v. 1801-03. Pihan länsi- ja pohjoispuolella olleitten vanhojen puurakennusten tilalle rakennettiin 1851 P. J. Gyllichin piirtämät kivirakennukset. Näin valmistui saaristomiljöössä varsin harvinainen uusklassinen rakennuskokonaisuus. Seilin sairaala lakkautettiin 1962. Sairaalan arkistot on siirretty Turun Maakunta-arkistoon.

Seilin sairaalahistoriaan liittyvää paikallistietämystä kerää ja ylläpitää Seilin kulttuuri- ja asukasyhdistys Pro Seili-Själö ry.

Saaristomeren tutkimuslaitoksen perustaminen 1964

Vuonna 1964 valtio luovutti sairaalan rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle, joka perusti saareen Saaristomeren tutkimuslaitoksen. Entisen sairaalan muut maa- ja vesialueet tulivat Metsäntutkimuslaitoksen ja kirkko Museoviraston hallintaan.

Päärakennuksen potilashuone

Pahoin rappeutunut sairaalan päärakennus saatiin vuonna 1968 läntistä siipeä lukuun ottamatta korjatuksi. Kokonaisuudessaan rakennus valmistui tutkimus- ja opetuskäyttöön vuonna 1978. Muistona mielisairaalan ajoilta päärakennuksella on yksi potilashuone.

Nykyisin pääosa Seilistä  ja sitä ympäröivät saaret vesialueineen, Seilin kirkko ja kirkkolaituri kuuluvat Metsähallituksen Luontopalveluiden hallintaan. Turun yliopiston ja Turun yliopistosäätiön omistaman kiinteistöosakeyhtiön (Seili KOy) omistuksessa ovat yhteysalusten käyttämä satama sekä keskeinen osa saaresta vanhoine rakennuksineen.  Vuodesta 2017 lähtien Saaristomeren tutkimuslaitos on ollut osa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä ja palvelutuottaja VisitSeili on vastannut saaren majoitus-, ravintola- ja opastustoiminnasta.

Kiinnostaako tutkimuslaitoksen historia ja toiminta Seilissä? Tutkimuslaitos pitää kysyttäessä ryhmille laitosesittelyitä, jotka on räätälöitävissä kiinnostuksen mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Lue vuonna 2014 julkaistu Saaristomeren tutkimuslaitoksen historiasta kertova Seili – Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta -juhlakirja (pdf), joka esittelee ja juhlistaa tutkimuslaitoksen toimintaa Seilin saarella vuodesta 1964.

Teoksen 21 kirjoittajaa kertovat Saaristomerellä ja Itämerellä tehdyistä monipuolisista tutkimuksista sekä elämästä Seilin saarella. Esiin nousevat monien yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, tutkimusryhmien toiminta sekä kenttäkurssien keskeiset aiheet, hupaisia sattumuksia unohtamatta.