Sakari Alhopuron säätiöltä jatkorahoitus kolmeen Seilin ja Kevon hankkeeseen 2022

Sakari Alhopuron säätiö jatkorahoittaa vuonna 2022 kolmea Seilin ja Kevon toimintaan liittyvää tutkimushanketta yhteensä noin 160 000 eurolla. Kahdessa rahoitusta saaneessa hankkeessa tutkitaan ympäristömuutosten vaikutuksia Lapin subarktisiin ja Itämeren murtovesien eliöyhteisöihin. Tutkimukset toteutetaan Turun yliopiston kenttäasemilla, jotka sijaitsevat Suomen ääripäissä – Saaristomerellä Seilissä ja Lapissa Kevolla. Kolmannessa tutkitaan jodin saatavuutta ja merkitystä Itämeren avainlajeille kuten silakalle.

Rahoitusta myönnettiin seuraaville hankkeille:

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 39 486 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €   
”Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä”

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €          
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys”

Lisätietoa: 

Sakari Alhopuron säätiöltä lähes 900 000 euroa lääketieteen ja luonnontieteen tutkimukseen