Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeet

Siitepölytiedotus osallistuu laajasti siitepölyihin ja ulkoilman homeitiöihin liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja on mukana useissa eri hankkeissa.

Allergeenitutkimusta laboratoriossa.

 

Käynnissä olevat hankkeet

SYLVA – A SYstem for reaL-time obserVation of Aeroallergens (2023 – 2026)

Hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi aeroallergeenien ja muiden bioaerosolien havaitsemisen ajallista resoluutiota, kehittää reaaliaikaisia havaintojärjestelmiä sekä parantaa näihin liittyvän tiedon saavutettavuutta.

https://sylva.bioaerosol.eu/

Yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Eumetnet Groupement d’Interet Economique, Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universitat Munchen (Saksa), Universidad de Cordoba (Espanja), Federal Office of Meteorology and Climatology Meteoswiss (Sveitsi), Swisens AG (Sveitsi), Nilu Stiftelsen Norsk Institutt for Luftforskning (Norja), Vilniaus Universitetas (Liettua), Helmut Hund GMBH (Saksa), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia), Biosense Institute (Serbia).

Projektin rahoittajana Horizon Europe.

 

ALL-IMPRESS (2020 – 2023)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset siitepölykausiin, niiden dynamiikkaan sekä allergeenitaakkaan Suomessa. Tuotetaan ja tulkitaan uutta tietoa sekä kehitetään ennusteita ja menetelmiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen helpottamiseksi. Rahoittajana Suomen Akatemia. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto.

Timoteita kasvatetaan allergeenitutkimuksia varten.

 

Päättyneitä hankkeita

Pujon ja ketomarunan fenologian tutkimus (2021 - 2022)

Selvitetään pujon (Artemisia vulgaris) ja sen sukulaisen ketomarunan (Artemisia campestris) kukinnan ja siitepölykauden ajoittumista havainnoimalla kukinnan etenemistä eri kasvupaikoilla sekä mittaamalla ilman siitepölypitoisuuksia samoilla alueilla.

PS4A (2019 - 2022)

Siitepölyt, itiöt ja ilmansaasteet allergian ennustamisessa. Rahoittajana Suomen Akatemia. Yhteistyössä Ilmatieteen laitos.

Elämän saari (2019 - 2021)

 

Muutoksia ihmisen ja muiden eliöiden välisessä vuorovaikutussuhteessa sekä ihmisen luontosuhteessa vuosisatojen kuluessa. Arkeologian, biologian ja kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä yhdistävä tapaustutkimus Seilistä. Rahoittajana Koneen säätiö.

>>Elämän saari -hankkeen verkkosivu.

Siitepölyjen reaaliaikainen havainnointi kaukokartoitusmenetelmillä (2017 - 2021)

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään lasermittaustekniikan käyttöä ilmakehän siitepölystön pystysuuntaisen jakautumisen havainnoimiseksi. Tuloksia hyödynnetään muun muassa siitepölykulkeumamalleissa.

Rahoittajana Suomen Akatemia. Päätoteuttajana Ilmatieteen laitos.

APTA (2013 - 2017)

Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaikutus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa. Yhteistyössä Oulun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö (nyk. Siitepölytiedotus).

PASODOBLE (2010 - 2013)

MYAIR palvelut ovat PASODOBLE-projektin (EU:n FP7 kuuluva THEME FP7-SPACE-2009-1 projekti). MYAIR tähtää ilmanlaatuun liittyviin palveluihin ja niiden tuotteistamiseen, jotka hyödyntävät satelliitti ja in-situ mittauksia GMES atmosphere core -palvelusta.  Aerobiologian yksikkö oli mukana kehittämässä näitä palveluja käyttäjäpartnerina.

HIALINE (2008 - 2011)

Siitepölyallergeenien ennusteverkoston sekä uuden keräys- ja analysointitavan kehittäminen ilman allergeenien mittauksessa.  EU-rahoitteinen projekti, jossa mukana Cordoban yliopisto (Espanja), Evoran yliopisto (Portugali), Firenzen yliopisto ja Parman yliopisto (Italia), RNSA (Ranska), Wienin yliopisto (Itävalta), GABOsmi, Allergopharma Joachim Ganzer KG ja Munchenin tekninen yliopisto (Saksa), NPARU (Iso-Britannia), Poznanin yliopisto (Puola), Siauliain yliopisto (Liettua), Ankaran yliopisto (Turkki), Ilmatieteen laitos ja Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö.

PROMOTE (2006 - 2009)

Siitepölyn kaukokulkeumamallin käytön testaaminen. European Space Agency (ESA).

MONALISA (2005 - 2008)

Ilman allergeenien keräys- ja havaitsemismenetelmien kehittäminen. EU-rahoitteinen projekti, jossa mukana Bertin Technologies (Ranska), RNSA (Ranska), NPARU (Iso-Britannia), Cordoban yliopisto (Espanja), Evoran yliopisto (Portugali), MeteoSwiss (Sveitsi), Poznamin yliopisto (Puola) ja Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö.