CLIL liitoon!

Turun normaalikoulun kaksikielisen opetuksen kehityshanke, joka tukee kaksikielisen opetuksen kielellisiä tavoitteita sekä oppilaiden monikielisyyden ja kielenopiskelutaitojen kehittymistä monikulttuurisessa, kielitietoisessa kouluympäristössä.

Kehitämme koko perusasteen kaksikielisen opetuksen opettajien ammattitaitoa ja opetuksen hyviä käytänteitä monikielisten oppilaidemme eduksi. Hankkeen keskiössä on opetuksen kielellisten tavoitteiden terävöittäminen, koulun opettajien yhteistyön lisääminen ala- ja yläkoulun välillä ja uusien opettajien perehdyttäminen kaksikieliseen opetukseen. Hankkeen myötä toteutetaan niin opettajien yhteissuunnittelupäiviä, oppilaille suunnattua työskentelyä yli asterajojen kuin järjestetään kaksikielisen opetuksen koulutuskokonaisuuksia niin työyhteisön sisällä kuin opetusharjoittelijoille.

CLIL liitoon! Turun normaalikoulussa 2022-2023

  1. Kaksikielisen opetuksen kielellisten tavoitteiden vahvistaminen läpi koko perusasteen monikielisessä kouluyhteisössä
  2. Uusien opettajien perehdyttäminen koulun kaksikielisen opetuksen toimintakulttuuriin
  3. Kaksikielisen opetuksen jatkumon vahvistaminen alakoulusta yläkouluun ja perusopetuksen kaksikielisen opetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen
  4. Opettajien täydennyskoulutuksen mahdollistaminen
  5. Koulumme kaksikielisen opetuksen oppaan päivittäminen

Turun normaalikoulun CLIL liitoon! hankevastaavat

Tuija Niemi, tuileh@utu.fi
Marjukka Skantsi, mhsalo@utu.fi
Salla Sissonen, satusis@utu.fi
Terhi Hovi, tkheli@utu.fi