”Opiskelemme jo insinööreiksi, mitä ihmettä!”

STEAM on lyhenne englannin kielisistä sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Keskeistä STEAMissä on tutkiva ote, uusien ratkaisujen löytäminen sekä yhdessä oppiminen.

Kädet näpräämässä värikästä rakennussarjaa
Kuva 1

Turun normaalikoulun 2a-luokka syvensi maalis-huhtikuussa osaamistaan innostavan STEAM-kokonaisuuden parissa. Projekti suunniteltiin yhteistyössä luokan opettajaopiskelijoiden kanssa ja se nimettiin yksinkertaisesti sähkö ja kierrätys -projektiksi. Tulevaisuudenkin luokanopettajilta vaaditaan monipuolista osaamista – projekti laajensi opettajaopiskelijoiden ymmärrystä erilaisista lähestymistavoista ja tutustutti heidät käytännössä STEAMin maailmaan.

Yhteensä 13 oppitunnin mittaisen projektin aikana luokka syventyi erityisesti sähköön, vaikka myös kierrätystä sivuttiin. Keskiössä oli ajatus kestävästä tulevaisuudesta ja kestävästä elämäntavasta.

Projektin alussa oppilaat tutustuivat erilaisiin sähköntuotantotapoihin ja samalla pohdittiin eri tuotantotapojen ekologisuutta. Oppilaat myös suunnittelivat ja rakensivat erilaisia rakennussarjoja hyödyntäen tulevaisuuden voimalaitoksia, jotka olivat sekä ympäristöystävällisiä että innovatiivisia. Osa kehitellyistä sähköntuotantolaitoksista oli siirrettäviä, osa palveli suoraan sähköautojen lataajia ja osa puolestaan hyödynsi tuulta käyttövoimanaan. Oppilaat saivat käyttää mielikuvitustaan ja teknisiä taitojaan rakentaessaan näitä prototyyppejä pienissä asiantuntijaryhmissään (Kuva1). Oppiminen ei ole vain yksin puurtamista, vaan jokainen oppilas tuo omaan asiantuntijaryhmäänsä oman osaamisensa. Samalla opitaan toisilta.

Kädet piirtelemässä mittaustuloksia pienelle valotaululla
Kuva 2

Oppilaiden kanssa pohdittiin myös erilaisia tapoja säästää sähköä. Samalla oppilaat pääsivät tutkimaan eri sähkölaitteiden sähkönkulutusta ja laitteiden välisiä kulutuseroja energiankulutusmittareiden avulla. Tutkimuksen tulokset tutkimusryhmä kirjasi pienelle valkotaululle, ja tuloksia tarkasteltiin vielä yhteisestikin. Mittaaminen konkretisoi sähkönkulutusta (Kuva 2)

Oppilaat puntaroivat myös sitä, minkälainen voisi olla tulevaisuuden ravintola, jossa kierrätykseen ja uusiutuvaan energiantuotantoon kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Ryhmät suunnittelivat ja rakensivat aurinkouunit (kuva 3), joita kevään edistyessä pääsemme varmasti testaamaan. Aurinkouuneja esiteltiin perusopetuksen oppilaille ja huoltajille Turun normaalikoulun ensimmäisillä tiedemessuilla, jotka Science-linjan oppilaat opettajineen järjestivät huhtikuussa 2024. Tiedemessut toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa Kestävä Norssi -hanketta.

Kädet mittaamassa ja piirtämässä paperille
Kuva 3

Ryhmissä työskennellessään oppilaat oppivat yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisua ja luovaa ajattelua. Projekti osoitti jälleen, miten käytännönläheinen oppiminen voi innostaa oppilaita syventymään monimutkaisiin, abstrakteiksikin koettuihin aiheisiin. Tällaisilla projekteilla on paikkansa koulumme arjessa tulevaisuudessakin.

 

 

 

 

 


» Kestävä Norssi