Kestävä Norssi

Taustaa

Kestävä Norssi on osa Opetushallituksen rahoittamaa ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on tukea peruskoulujen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistaa oppijoiden ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. Kestävä Norssi -hanke on käynnistynyt lukuvuonna 2022–2023. Se päättyy toukokuussa 2024. Hanke kattaa koko perusopetuksen.

Kestävä Norssi -hankkeen tavoitteena on

  1. kehittää monialaisten yhteistyön käytännön malleja erityisesti STEAM-pedagogiikan ja design-ajattelun suuntaan,
  2. nostaa kestävyyskasvatusta entistä merkittävämpään rooliin opetussuunnitelmassa,
  3. vahvistaa koulun johtamista kohti kestävän oppimisyhteisön uutta toimintakulttuuria,
  4. jakaa kestävän kehityksen ajattelumalleja ympäröivään yhteisöön ja lisätä samalla hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja inkluusiota ja
  5. rakentaa kestävyyskasvatuksen koulukohtaisia linjoja (sis. opetusharjoittelun) yhteistyössä hanketoimijoiden kesken (kuten Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun).

Hankkeessa kestävyys nähdään ekologisen kestävyyden lisäksi kulttuurisena ja sosiaalisena kestävyytenä.

Käytännön toimia

Hankkeen myötä Turun normaalikoulun Science-linjalle luodaan vuosiluokkaistettu kestävyyskasvatuksen polku, jonka teemoja lähestytään oppiaineita eheyttäen ja oppilaita aktivoiden. Keväällä 2024 Science-linja toteuttaa Tiedepäivän yhteistyössä koulun Tutkoke-työryhmän kanssa. Opettajaopiskelijat ja Science-linjan oppilaat ovat mukana aktiivisina toimijoina suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. Tiedepäivän toteutuksessa mukana on myös Lumakeskus. Lisäksi muita alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä myös koulun Unesco ja kestävä kehitys -työryhmän kanssa.

Turun normaalikoulun Kestävä Norssi -työryhmä

Anu Laaksonen, anu.laaksonen@utu.fi
Muusa Vähäsarja, muusa.vahasarja@utu.fi
Annukka Muuri, annukka.muuri@utu.fi
Petri Ahokas, petria@utu.fi
Pasi Nurmi, pasi.tapani.nurmi@utu.fi
Anne Tiikkala, anne.tiikkala@utu.fi
Heidi Viljamaa, heankav@utu.fi
Saara Kumpulainen, saara.kumpulainen@utu.fi
Pekka Parkkinen, pekka.parkkinen@utu.fi
Viveca Himberg- Rintanen, viveca.himberg-rintanen@utu.fi
Mervi Hiilovaara-Teijo, mervi.hiilovaara-teijo@utu.fi
Satu Kekki, satu.kekki@utu.fi

Uutisia Kestävä Norssi -hankkeelta