Strateginen ennakoinnin johtaminen - ohjelma

Strateginen ennakoinnin johtaminen

 

Ilmoittaudu ohjelmaan

Ota yhteyttä

Aloitus: syyskuu
Kesto: 0,5 vuotta
Koulutuspäivien määrä: 8
ECTS: 10
Hinta: 6 800 € (+ alv)

TSE exe Strateginen ennakoinnin johtaminen -ohjelmassa vahvistat ja kehität tulevaisuusajattelua, vaikuttavaa ennakointi-ja strategiatyöskentelyä sekä osallistavaa kehittämisprosessien johtamista. Ohjelma antaa sinulle ja organisaatiollesi valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Saat käytännön osaamista systemaattisen ja dynaamisen ennakoinnin hyödyntämisestä osana organisaation strategista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Ohjelma koostuu visionäärisen johtamisen koulutuspäivistä sekä strategisen ennakoinnin opinnoista ja asiantuntija-alustuksista. Ohjelma sisältää oman organisaation ennakoinnin haasteisiin pureutuvan tulevaisuustyön, jossa on erilaista suuntautumisvaihtoehtoa.

TSE exe Strateginen ennakoinnin johtaminen -ohjelman suorittaneella on mahdollisuus vahvistaa ennakointiosaamistaan ja suorittaa ennakointiosaamisen sertifiointi Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen toteuttamana.

Varmista organisaatiosi menestys tulevaisuudessa! Kehitä ennakointitaitojasi oppimalla tulevaisuudentutkijoiden metodeja ja vie ennakointi osaksi organisaatiosi arkea rakentamalla dynaaminen ennakointijärjestelmä, eli luomalla suunnitelma oman organisaation ennakointikäytänteiden kehittämiseksi.

Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille ja päätöksentekijöille.
Valmennus antaa sinulle ja organisaatiollesi uusia valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön ja työn haasteisiin. Valmennuksen aikana tutustut siihen, mitä on monialainen ennakointi osana organisaation päätöksentekoa. Tärkeä anti valmennuksessa on sen aikana luotava oman organisaation tulevaisuustehtävä.
Valmennukseen kuuluu yhdeksän lähipäivää ja verkko-opiskelua. Lähipäivien ohjelmassa on innostavia asiantuntija-alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja erilaisiin fasilitoiviin tulevaisuustyökaluihin ja ryhmäprosesseihin tutustumista. Lähipäivien välillä pääset kehittämään omaa osaamistasi tehtävien avulla ja rakennat pitkin valmennusta omaa ennakointijärjestelmätyötäsi.

 

Miksi käydä SEJO? 

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Ohjelman hyödyt

 • Avartaa tulevaisuusajattelua ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien näkemistä
 • Vahvistaa strategiaosaamista ja konkreettista strategiatyöskentelyä
 • Luo innovatiivista ja visionääristä kehittämisotetta
 • Syventää systemaattista ennakointiosaamista päätöksenteossa
 • Tukee dynaamisen ennakoinnin soveltamista omaan toimialan ja organisaatioon
 • Omaan organisaatioon tehtävä tulevaisuustyö, jonka ohjaukseen sisältyy asiantuntija- ja vertaiscoachingia
 • Opintopisteet hyväksiluetaan TSE exe JOKO ja EMBA-ohjelmissa

Lue asiakkaidemme kokemuksia

Lisätietoja

Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​
Anna Alasuutari Koulutuspäällikkö+358 50 536 4720
Marika Hänninen Koulutuspäällikkö, asiakkuudet+358407096513