2009

 

Pienipainoisen keskosen ja äidin varhainen suhde: Lapsen, äidin ja dyadisten muuttujien vaikutus

Antenataalinen inflammaatio ja pikkukeskosen aivolöydökset

Kieltä omaksumassa. Varhainen sanaston kehitys ja sen yhteydet kielen rakenteiden omaksumiseen. Löydöksiä täysiaikaisena sekä hyvin pienipainoisena keskosena syntyneiden suomea omaksuvien lasten kielestä