Pikkukeskosen vaurioherkät aivot – havaintoja PIPARI-tutkimuksesta

(väitöskirjatyön tiivistelmä)

Taustaa:

Ennenaikainen syntymä on riski aivojen normaalille kehitykselle. Pikkukeskosilla aivojen tärkeitä kehitysvaiheita tapahtuu tehohoidon aikana kohdun ulkopuolella. Pikkukeskosen tyypillisiin aivokomplikaatioihin kuuluvat aivoverenvuodot, hapenpuutteen aiheuttamat vauriot, aivojen sivukammioiden laajentuminen ja aivoaineksen tilavuuksien pieneneminen. Aivovaurio on vakava keskosuuden komplikaatio, koska se voi johtaa pitkäaikaisiin kehityksen ongelmiin, kuten esimerkiksi CP-vammaisuuteen, kuulon tai näön ongelmiin tai älyllisen kehityksen viiveeseen. Koska yhä useampi pikkukeskonen jää henkiin ennenaikaisuudesta huolimatta, on tärkeä tutkia mahdollisia ris¬kitekijöitä pikkukeskosen aivojen vaurioitumiselle.

Tavoitteet:

Tämän väitöskirjan neljä osatyötä käsittelivät aivojen kuvantamistutkimuksissa todetun aivovaurion luokittelua, mahdollisia syitä aivovauriolle ja aivojen vaurioitumi¬sen seurauksia pikkukeskosen (<1500g / <32 raskausviikkoa syntyessä) kehitykselle.

Tulokset:

Tutkimuksemme osoitti, että sikiön verenkierron uudelleenjakautuminen hapenpuutteen seurauksena aiheuttaa riskin aivojen kasvulle. Osoitimme myös, ettei aivovaurio lisää spontaanin kokonaisitkun määrää tai vaikuta vuorokausirytmin kehittymiseen pikkukeskosilla imeväisiässä. Keskoset aloittivat täysiaikaisia lapsia useammin kitinäjakson viiden kuukauden korjatussa iässä ja heitä pidettiin sen seurauksena enemmän sylissä kuin täysiaikaisia verrokkeja. Lisäksi osoitimme, että keskosilla, joilla aivojen sivukammiot ovat laajentuneet, on usein muitakin poikkeavia aivolöydöksiä ja pienemmät aivojen kokonais- ja osatilavuudet lasketussa ajassa. Mikäli aivojen sivukammiot ovat poikkeavasti laajentuneet ultraäänitutkimuksessa lasketussa ajassa, voidaan tulostemme perusteella suositella aivojen magneettitutkimusta mahdollisten lisälöydösten varmentamiseksi. Aivojen sivukammioiden laajentuminen yhdessä muun aivovaurion kanssa liittyi suurentuneeseen riskiin kehityksen ongelmille kahden vuoden korjatussa iässä pikkukeskosilla.