2021

Diffuusiopainotteisen ja toiminnallisen aivojen magneettikuvantamisen käyttö nuoruusiässä entisillä pikkukeskosilla ja täysiaikaisilla verrokeilla